Cat / Esp

La síndrome d’alienació parental

Richard Gardner, psiquiatra infantil i forense, a partir de la seva experiència en els peritatges judicials, va ser el primer que el 1985 va definir el que avui coneixem com a “Síndrome d’Alienació Parental”, preocupat pel nombre creixent de nens que durant les avaluacions per a la custòdia iniciaven un … Llegir més