centre de psicologia assessorament personal i salut PSIGMA

Catalą  /  Castellano

Com estąs?

620 756 015

Hola, vols que parlem?

 

Si   Ara no, grącies

Inici / Metodologia / Casos prąctics / Casos prąctics d'orientació escolar

Casos prąctics d'orientació escolar

Narcís (17 anys)

En Narcís (17 anys) va venir a Psigma acompanyat dels seus pares perquè afirmava sentir-se incapaç d'identificar amb claredat quins eren els seus interessos professionals reals així com també d'estar confós en relació a les sortides professionals de determinades ocupacions. Amb tot això, a la entrevista inicial de recollida d'informació ens explica que sent molta pressió en relació a aquesta decisió, doncs és conscient de l'exigència del mercat laboral actual i creu que si no escull amb bon criteri, això podria interferir negativament en el seu futur professional i personal. Al llarg de l'entrevista comprovem que en Narcís presenta dificultats per a identificar quines són les seves potencialitats (a diferència de les seves febleses). Amb tot això, procedim a la fase d'administració de psicotècnics. Després de procedir a la correcció i a la interpretació de les proves, ens adonem de que en Narcís compta amb unes aptituds verbals, ortogràfiques i de raonament excel·lents (a l'entrevista inicial si havia reconegut que d'entre les seves aficions li agradava molt la lectura i l'escriptura, i que a vegades dedicava el seu temps lliure a aquesta pràctica). A banda d'això, la prova d'aptituds també evidenciava que en Narcís tenia forces dificultats en les aptituds numèriques. De forma correlacional a aquest resultat, la prova d'intel·ligència ens determina que en Narcís no presenta limitacions a nivell d'intel·ligència general (fins i tot la seva puntuació es troba lleugerament superior a la mitjana de la població) i que a més a més, compta amb una intel·ligència verbal i memòria destacables. En relació a la bateria d'interessos professionals, en Narcís presenta unes molt altes puntuacions en els camps professionals Comunicació-informació i Científic-social/Humanitats, indicant aquest resultat la seva preferència per les ocupacions de l'estil: periodista, historiador, filòsof, antropòleg, llicenciat en comunicació audiovisual, etc.

La prova de personalitat ens dibuixa un perfil molt autoexigent, constant i tenaç, malgrat també s'identifiquen dificultats en la tolerància i la flexibilitat, la tolerància a la frustració, baix autoconcepte i preferència pel treball individual en comptes de en equip. Amb tota aquesta informació, procedim des de Psigma a fer la devolució oral dels resultats obtinguts amb en Narcís i els seus pares. Tenint en compte el seu perfil de personalitat, se'ls fa un seguit de recomanacions de cara a neutralitzar la interferència de les febleses, suggerint un treball de creixement personal al respecte que pogués millorar i potenciar la seva autoestima, empatia i reduir el seu excessiu nivell d‘autoexigència i rigidesa mental. A partir d'aquí, es suggereixen a en Narcís determinades ocupacions dels camps esmentats anteriorment on podria realitzar-hi una tasca competitiva i utilitzar al màxim el seu potencial. Així doncs, vam finalitzar el procés d'orientació valorant quins eren els recursos que precisava en Narcís i el seu entorn i el vam ajudar a trobar els més adequats per a ell, facilitant el que pogués prendre una decisió definitiva sobre la seva elecció professional amb el màxim criteri i informació a l'abast.

 

Paula (16 anys)

La Paula (16 anys) acudeix acompanyada dels seus pares a Psigma per sol·licitar un procés d’orientació escolar. El primer dia de recollida d’informació, la Paula ens explica que treu unes notes de curs excel·lents i que per aquest motiu, els seus pares no la deixen formar professionalment (si en termes d’oci) en dansa, que és el que més li agrada a ella. Últimament, tenint en compte que queda poc temps per a finalitzar l’etapa del Batxillerat i que cal començar a rumiar amb quin tipus de formació especialitzada continuarà, a casa es produeixen moltes baralles. La Paula verbalitza no sentir-se recolzada en la seva elecció, i no entén perquè els seus pares no li permeten cursar dansa de forma professional. No obstant, explica haver-se prestat al procés per així esbrinar si realment existiria alguna altra ocupació que pogués resultar-li atractiva a banda de la dansa. La Paula indica que ara mateix li costa visualitzar-se en un futur realitzant alguna altre tasca que no sigui la dansa. Amb tot això, procedim a la fase d’administració de psicotècnics, i la Paula realitza tests d’intel·ligència general, aptituds, personalitat i una prova d’interessos i preferències vocacionals.

Després de procedir a la correcció i a la interpretació de les proves psicotècniques, ens adonem de que la Paula compta generalment amb bones aptituds verbals, espaials, numèriques, mecàniques, ortogràfiques, de raonament, etc, i que també presenta una puntuació en intel·ligència força elevada respecte la majoria de la població. En relació a la seva personalitat, la Paula presenta un perfil amb marcada tolerància i flexibilitat, disponibilitat, capacitat de treball en equip i constància, bon autoconcepte, intel·ligència social, etc. A nivell de preferències vocacionals, lògicament el camp professional referent a l’Artístic-musical/Espectacle és el que obté una puntuació més alta, no obstant, ens adonem que també destaca notablement el camp de la Psicopedagogia. Amb tota aquesta informació, procedim des de Psigma a fer la devolució oral dels resultats obtinguts amb la Paula i els seus pares. Tenint en compte totes les dades obtingudes a nivell d’aptituds, intel·ligència, personalitat i preferències vocacionals, es suggereixen a la Paula algunes ocupacions determinades (englobades dins el camp de la Psicopedagogia) on podria realitzar-hi una tasca competitiva i utilitzar al màxim el seu potencial. Es recomana l’opció de seguir formant-se amb la dansa de forma complementària. Així doncs, una vegada identificades i valorades altres preferències professionals que resultaven atractives a la Paula a banda de la dansa i per a les que tenia un perfil adequat, vam finalitzar el procés d’orientació esmentant quins eren els recursos que precisava la Paula i el seu entorn i la vam ajudar a trobar els més adequats per a ella.

Contacta amb Psigma

620 756 015
info@psigma.cat
Formulari de contacte

Barcelona
C. Aragó 268, 3er 1a

Vic
C. Morgades 19, ent. 3era

Manresa
C. Vilanova, 1-3, 1er F, (Plana de L'Om)
T. 938 723 263

Girona
C. Barcelona 61, 2n 1a

Psigma

L’equip de psicņlegs a Vic, Barcelona, Manresa i Girona som especialistes en psicologia infanto-juvenil i d’adults en el diagnņstic i tractament psicolņgic. També som experts en terąpia de parella a Barcelona, Vic, Manresa i Girona, sexologia, creixement personal i psicologia jurķdica. No dubtis a demanar-nos informació. L’equip multidisciplinar de salut de PSIGMA et donarem la informació que necessitis.

Ąrea clients