centre de psicologia assessorament personal i salut PSIGMA

Català  /  Castellano

Com estàs?

620 756 015

Hola, vols que parlem?

 

Si   Ara no, gràcies

Inici / Serveis de psicologia / Dol i perdues emocionals

Servei d’assessorament i ajuda en processos de dol i pèrdues emocionals

Acompanyant en la pèrdua

La paraula "dol" prové de la terminologia llatina dolus que significa dolor.
En algun moment de la vida, cada individu, s'ha d'enfrontar a la mort o a la pèrdua ja que és de les poques coses que no es poden evitar. Es poden tractar de pèrdues relacionals (com la mort en sí mateixa, o les separacions amb la parella, o la pèrdua d'un amic, etc.) pèrdues de capacitats (en el cas d'amputacions, discapacitats, etc.), pèrdues materials (com perdre la casa on s'ha estat vivint sempre) o pèrdues evolutives (per exemple quan arribem a la jubilació i deixem de treballar).

La nostra societat sol considerar les pèrdues i especialment la mort com a quelcom tenebrós, inconcebible i desestabilitzant, en comptes d'entendre's com a quelcom normal i natural com transcórrer amb altres cultures.

La mort s'entén com a un error ja que les persones no han de morir, sobretot les que estimem, o almenys no ho han de fer fins haver arribat a la vellesa i havent gaudit d'una vida plena.

Degut a aquesta visió cultural, quan perdem a un ésser estimat, patim el que s'anomena un esdeveniment vital estressant de primera magnitud.

Què és el dol?

El dol és la reacció emocional i natural davant de la pèrdua d'un ésser o objecte estimat, la qual és irreparable i irreversible. El dol és l'expressió de l'aflicció i altres sentiments que es generen arrel de la desesperança.

És un sentiment d'indefensió absoluta, de ruptura, de percepció d'una completa falta de control davant d'un fet que suposa un canvi important i brutal per la persona i en el que la pèrdua viscuda o esperada es tradueix amb una multiplicitat d'amenaces en un futur incert (R.Bayés,2001)

El procés de dol pot durar entre sis mesos i anys, en general, depenent de molts factors que el poden influenciar.

Tipus de pèrdues

Pèrdues relacionals: Separacions i/o divorcis, abandonaments, mort de persones properes, ruptures familiars o d'amistats, avortaments, etc. La majoria de dols es troben dins d'aquesta tipologia.

Pèrdues de capacitats: Les que tenen a veure amb perdre capacitats físiques i/o mentals per a malalties.

Pèrdues materials: Pèrdues d'objectes o possessions.

Pèrdues evolutives: Les pròpies dels canvis d'etapa, per exemple la vellesa, la jubilació, la crisis dels quaranta, etc..

No totes les pèrdues generen un procés de dol que precisi de tractament, però sí que qualsevol pèrdua de les esmentades pot generar un dol patològic. Els professionals de Psigma oferim suport psicològic a totes aquelles persones que hagin patit qualsevol pèrdua, bé sigui, una pèrdua d'un ésser estimat per mort o separació, o qualsevol de les altres pèrdues esmentades des d'una perspectiva cognitiva-conductual i sistèmica.

Tipus de dol

Dol anticipat

Succeeix quan s'anticipa la mort i inclou molts síntomes i processos del dol normal. Permet integrar la realitat de forma gradual, resoldre assumptes inacabats amb el malalt, canviar esquemes sobre la vida i la pròpia identitat i fer plans pel futur.

Dol sense resoldre

En aquest tipus de dol sol aparèixer hiperactivitat sense un sentiment de pèrdua, es poden desenvolupar malalties psicosomàtiques, hi poden haver alteracions a les relacions familiars i socials, hostilitat cap a persones connectades amb el difunt, presència de conducta rígida i formal on no apareix l'emoció, etc. Tipus de dols sense resoldre:

 • Dol absent: Els sentiments i el procés de dol estan absents; és com si no hagués passat res. Es nega la mort del pacient o s'està en un estat de commoció.
 • Dol inhibit: Existeix una inhibició duradora de les manifestacions del dol normal i generalment sempre va acompanyat de l'aparició de queixes somàtiques, així s'intenta evitar el dolor de la pèrdua.
 • Dol retardat: Es retarda el dol un temps que pot arribar a ser anys. Succeeix quan la família no posseeix la capacitat de manejar el procés de dol en el moment de la mort. El dol es desencadena desprès de produir-se una altra pèrdua o quan hi ha algun fet relacionat amb l'anterior pèrdua.
 • Dol complicat o distorsionat: Es produeix en famílies molt dependents del difunt. Una part de la pèrdua es distorsiona i l'altra es suprimeix. Apareix una ira amb extrema ràbia i una culpa extrema, exagerada i contínua. No hi ha dol només pena i culpa.
 • Dol crònic: El dolor inicial de la pèrdua no remet amb el pas del temps.
 • Dol no anticipat: Com a conseqüència d'una pèrdua sobtada, la recuperació sol ser complicada ja que la família no sol ser capaç de fer-se càrrec de les implicacions que suposa la pèrdua. Hi ha desconcert,ansietat i depressió.
 • Dol abreviat: Es pot confondre amb el dol sense resoldre, però és una forma breu de dol normal, a on es substitueix ràpidament el difunt perquè el vincle cap a ell era lleu.

Fases del dol

1. Fase d'atordiment o commoció: Quan hi ha una negació de la pèrdua a diferents nivells.

2. Fase d'enyorança o recerca: Hi ha una urgència de retrobar-se amb el difunt. Apareix l'incredulitat, la tensió, el plor i la tendència a mantenir una imatge visual clara del difunt.

3. Fase de desorganització o desesperança: Solen existir sentiments depressius, aversió a tirar cap endavant sense veure un futur clar.

4. Fase de reorganització: Es trenquen els lligams amb el difunt i es comencen nous vincles amb altres persones. Hi ha una regressió gradual a antics interessos i preferències.

Des de Psigma intervenim en els pacients en qualsevol de les etapes del procés de dol intentant que la persona transcorri totes les fases d'aquest procés sense encallar-se en cap per tal de que el dol no acabi essent un dol patològic i desadaptatiu pel subjecte.

Què oferim a Psigma?

Assessorament en el dol

S'iniciarà a partir del quinzè dia desprès d'haver patit la pèrdua i on generalment es tracta el pacient amb poques sessions per donar-li unes quantes estratègies bàsiques amb la finalitat de que el dol no es transformi en patològic.

Psicoteràpia del dol

Quan es detecta la necessitat d'iniciar un tractament degut a que el procés de dol està essent proporcionalment desmesurat en quan a la temporalitat, les reaccions, les emocions, etc... Les tasques que es realitzaran per a l'elaboració del dol seran les següents:

 1. Acceptar la realitat de la pèrdua.
 2. Treballar les emocions i el dolor de la pèrdua.
 3. Adaptar-se al medi en el que el difunt està absent.
 4. Recol·locar emocionalment al difunt i continuar vivint.

Per aconseguir aquestes tasques seguirem els següents passos en la intervenció:

 • Descartar malalties físiques: quan el pacient presenta un síndrome físic s'ha de descartar l'existència d'alguna malaltia física.
 • Acordar un contracte i formar una aliança: El pacient s'ha de comprometre a explorar la seva relació amb la persona o persones implicades en la pèrdua.
 • Reviure records del difunt: Es parla de la persona que ha mort intentant construir una base de records positius cap el difunt.
 • Avaluar quines tasques del dol plantegen problemes al pacient i tractar-les: la tasca 1 (l'acceptació de la realitat de la pèrdua?) la tasca 2 (el treball de les emocions i el dolors de la pèrdua?), etc...
 • Afrontar les emocions que susciten els records o l'absència de les mateixes: sol ser probable que darrera dels sentiments positius cap al difunt també si amaguen sentiments d'ira per aconteixements passats que són necessaris tractar.
 • Explorar i desactivar els objectes de vinculació: Normalment en un procés de dol hi solen haver objectes simbòlics que el supervivent conserva i que li permeten mantenir amb el difunt una relació externa.
 • Ajudar al pacient a acceptar que la pèrdua és definitiva.
 • Ajudar al pacient a projectar una vida nova sense el difunt.
 • Avaluar les relacions socials del pacient i ajudar-lo a millorar-les.
 • Ajudar al pacient a afrontar la fantasia de finalitzar el dol.
Grups de dol

Teràpia de grup amb diferents pacients que han tingut experiències de processos de dols similars i a on l'experiència dels diferents individus del grup, amb l'ajuda i direcció del psicoterapeuta, esdevé un factor terapèutic i alleugeridor per la resta.

Dol i perdues emocionals

Aquest servei està disponible a:
PSIGMA Vic
PSIGMA Barcelona
PSIGMA Manresa
PSIGMA Girona

“A Psigma ajudem a superar uns dels moments més difícils de la vida a través del nostre tractament psicològic i integral en dol i pèrdues emocionals”

Amunt

Contacta amb Psigma

620 756 015
info@psigma.cat
Formulari de contacte

Barcelona
C. Aragó 268, 3er 1a

Vic
C. Morgades 19, ent. 3era

Manresa
C. Vilanova, 1-3, 1er F, (Plana de L'Om)
T. 938 723 263

Girona
C. Barcelona 61, 2n 1a

Psigma

L’equip de psicòlegs a Vic, Barcelona, Manresa i Girona som especialistes en psicologia infanto-juvenil i d’adults en el diagnòstic i tractament psicològic. També som experts en teràpia de parella a Barcelona, Vic, Manresa i Girona, sexologia, creixement personal i psicologia jurídica. No dubtis a demanar-nos informació. L’equip multidisciplinar de salut de PSIGMA et donarem la informació que necessitis.

Àrea clients