centre de psicologia assessorament personal i salut PSIGMA

Catalą  /  Castellano

Com estąs?

620 756 015

Hola, vols que parlem?

 

Si   Ara no, grącies

Inici / Metodologia / El mčtode / Metodologia en psicologia jurķdica

Metodologia en psicologia jurķdica

 

La creixent participació del psicòleg en els jutjats de Família, de Menors, de Violència de Gènere, de Vigilància Penitenciària, etc., posa de manifest la necessitat de dotar el procés judicial d’uns principis, tècniques i instruments psicològics que permetin una valoració més objectiva de la conducta humana, proporcionant d’aquesta manera auxili i suport al jutge en la seva presa de decisions. Així doncs, un psicòleg jurídic podrà ajudar-nos de múltiples maneres: àmbit familiar (recomanació de la tipologia de guarda i custòdia, establiment de règims de visites, plans de parentalitat, valoració de competències parentals, acolliments i adopcions, etc.), àmbit civil (incapacitacions civils, valoració del dany moral i seqüeles psicològiques, capacitat civil en la presa de decisions, etc.), àmbit laboral (incapacitacions laborals temporals o permanents, psicopatologies laborals (burn out), assetjament al lloc de treball (mobbing), valoració de seqüeles psicològiques en accidents laborals, etc.), àmbit penal (valoració d'imputabilitat i de l'estat mental dels implicats en el procés judicial i dels testimonis, processos de victimització, violència domèstica, de gènere, juvenil, etc).

La pràctica de la pericial psicològica compren tres etapes: la realització de l’entrevista i exploració del cas, l’emissió de l’informe per escrit (document on el pèrit expressa la seva opinió experta sobre l’assumpte que li ha estat encomanat), i una tercera fase, durant la qual el pèrit haurà d’exposar, davant del Tribunal, les conclusions del seu informe i contestar, davant de les parts en litigi i altres agents jurídics, a les clarificacions que es precisin.

L'inici d'una peritació, a diferència d'una avaluació clínica, pot generar-se a partir d’un contacte directe amb el client, o bé, sempre que es consideri convenient, del seu advocat en qüestió.
Abans d’inciar el procés pericial i tal i com ja s’ha indicat, es duu a terme un primer contacte personal amb el client o advocat representant. En aquesta trobada, s’exposa al psicòleg quina és la situació i objectiu del procediment, doncs resulta molt important que el pèrit tingui clar des del principi quina és la “pregunta pericial” a la que haurà de donar resposta a través del seu estudi. Per la seva part, en aquesta visita el psicòleg informarà al client sobre les característiques i particularitats del servei sol·licitat (metodologia, durada aproximada, tarifes, etc.), ja que és important adaptar cada peritació a les diferents problemàtiques, circumstàncies i necessitats detectades. Tenint en compte que en la majoria d’ocasions la periodificació de les visites es concreta de forma paulatina al llarg del procediment, es recomana comptar amb un espai de temps prudencial per a dur a terme el procés d’estudi sol·licitat, on el psicòleg pugui dur a terme les sessions de forma relativament espaiada i on es conservi el marge de temps necessari per a reprogramar noves visites sempre que resulti imprescindible per a respondre de forma adequada a l’objectiu de la peritació.

En la primera etapa el psicòleg procedeix, sempre que sigui possible, a la consulta de l'expedient judicial del cas (l’anomenat “vaciado de expediente”), que consisteix en què aquest pugui tenir a l’abast tota la documentació que pugui resultar de rellevància en el procés d’estudi: informes i documents mèdics, exploracions prèvies, butlletins de notes, sentències de divorci, etc. A més a més i a banda de les múltiples entrevistes personals (individuals i/o col·lectives) que es duran a terme en aquesta primera etapa, a fi de concloure la fase d’exploració, amb molta probabilitat s'administraran proves psicomètriques degudament baremades, actualitzades i que compten amb alt grau de fiabilitat i validesa. D'altra banda, el psicòleg utilitzarà altres coneixements específics sobre avaluació que consideri oportuns, i que el capaciten per objectivar l'estat mental dels individus amb una gran precisió. Aquesta fase finalitza amb una devolució oral per part del psicòleg on dóna resposta a la pregunta pericial formulada pel client, així com de les conclusions que s’han extret de la seva valoració. Sense cap tipus de compromís, amb aquesta informació, el client decideix voluntàriament si desitja continuar amb el procediment, plasmant aquestes conclusions de forma escrita en l’anomenat informe pericial, o si contràriament desitja finalitzar el procés després de l’exploració. La segona etapa comprèn l'emissió de l'informe pericial per escrit, document on el pèrit expressa la seva opinió experta sobre l'assumpte que li ha estat encomanat. En aquest informe el pèrit mostra els seus nivells més alts de rigor, imparcialitat i compliment de les normatives deontològiques. La tercera etapa, tot i que no sempre resulta indispensable, ja que pot requerir-se o no en funció de les característiques del procés judicial i de la decisió del propi jutge, consisteix en la ratificació per part del psicòleg de l'informe pericial i de l'assistència/presència judicial, per tal de respondre a les preguntes i resoldre els dubtes que l'informe hagi pogut suscitar davant el Tribunal.

Contacta amb Psigma

620 756 015
info@psigma.cat
Formulari de contacte

Barcelona
C. Aragó 268, 3er 1a

Vic
C. Morgades 19, ent. 3era

Manresa
C. Vilanova, 1-3, 1er F, (Plana de L'Om)
T. 938 723 263

Girona
C. Barcelona 61, 2n 1a

Psigma

L’equip de psicņlegs a Vic, Barcelona, Manresa i Girona som especialistes en psicologia infanto-juvenil i d’adults en el diagnņstic i tractament psicolņgic. També som experts en terąpia de parella a Barcelona, Vic, Manresa i Girona, sexologia, creixement personal i psicologia jurķdica. No dubtis a demanar-nos informació. L’equip multidisciplinar de salut de PSIGMA et donarem la informació que necessitis.

Ąrea clients