centre de psicologia assessorament personal i salut PSIGMA

Català  /  Castellano

Com estàs?

620 756 015

Hola, vols que parlem?

 

Si   Ara no, gràcies

Inici / Metodologia / El mètode / Metodologia en psicologia

Metodologia en psicologia

Desenvolupament de la psicoteràpia i funcionament de l’assessorament personal

Psicoteràpia

A PSIGMA sempre procurem que la teràpia sigui el més breu i productiva possible, i que la persona o persones que ens venen a veure, surtin amb les eines necessàries per enfrontar-se a les adversitats de la manera més autònoma possible.

Algunes vegades però, la teràpia serà més llarga degut a la complexitat de la problemàtica o a la interacció entre diversos problemes i circumstàncies personals.

Als nostres centres de psicologia de Barcelona, Vic, Manresa, Girona i Figueres treballem com a la majoria de centres de psicologia públics i privats seguint els següents passos:

 • 1er. Sessions d’avaluació per a recollir la informació del problema o motius de consulta. Poden anar des d’una a quatre.
 • 2on. Sessió de devolució-diagnòstic o anàlisi funcional: es retorna la informació rebuda fent un anàlisi i explicació del que li passa a la persona, elaborant la proposta de tractament amb les tècniques i estratègies que s’aplicaran i especificant una primera orientació del temps que pot durar la teràpia.
 • 3er. Consens, fixació dels objectius terapèutics i compromís per ambdues parts
 • 4art. Psicoteràpia o tractament: és el gruix del procés de la millora. S’ensenyen i s’apliquen estratègies i tècniques per tal de que la persona les vagi interioritzant.
 • 5è. Seguiment i finalització: s’espaien les visites i s’entrena en prevenció de recaigudes. Es finalitza la teràpia quan ambdues parts ho consideren oportú.

Com ja hem comentat a la introducció, treballem en la millora i salut integral de cada persona, per tant, si ho considerem necessari, proposem treballar conjuntament amb altres professionals siguin de PSIGMA o centres de la nostra confiança, per fer un abordatge i tractament eficaç de la problemàtica del pacient.

Millora vital i assessorament personal

El procés en aquest apartat pot ser molt menys sistematitzat i improvitzat. Primer s’avalua el motiu de consulta i en funció d’aquest anem adaptant flexiblement les sessions, els objectius i el tipus de temàtica/es a tractar. A vegades són sessions puntuals i d’altres la persona necessita un anàlisi i assessorament més llarg.

Orientacions psicològiques que utilitzem

PSIGMA som un equip de psicòlegs especialitzats en psicologia clínica. Dins d’aquesta vessant de la psicologia hi ha diverses orientacions de treball: psicoanàlisis, teràpia cognitiu-conductual, sistèmica, gestalt, anàlisi transaccional, constructivisme, teràpia breu, teràpia cognitiva, etc.

Nosaltres treballem fonamentalment amb la teràpia cognitiu-conductual, constructivista i sistèmica; tot i que de vegades també podem emprar algunes tècniques d’altres orientacions (gestalt, narrativa, estratègica, etc.). La modalitat escollida varia segons la formació de cadascun dels terapeutes i també de la persona que tenim al davant, doncs creiem que no a tothom li va bé treballar de la mateixa manera.

La teràpia cognitiu-conductual és la modalitat més extesa en el nostre país. Parteix de la premisa que els pensaments i creences determinen les emocions i les conductes de les persones i viceversa, i que per tant, si intervenim en qualsevol d’ells es pot millorar el benestar de la persona. És un estil de treball més aviat pautat, i es converteix en la línia preferent de tractament per moltes persones que desitgen una intervenció d’aquest tipus.

L’orientació constructivista sustenta que la realitat de cadascú es construeix a partir de les experiències individuals que ha anat acumulant al llarg de la vida, i per tant no es veu al subjecte com a receptor passiu de les seves experiències ni aprenentatges, sinó com a constructor actiu de la seva realitat i per tant del seu canvi. La nostra feina aquí es fonamenta en tractar de conèixer aquesta realitat i treballant des d’aquesta, ajudar a qui tenim al davant a construir una alternativa que generi major benestar.

En quant a l’orientació sistèmica, val a dir que pren a la persona com a membre pertanyent a un sistema (família, grup d’amics, xarxa social, etc.) on es donen un seguit d’interrelacions i processos comunicatius entre els membres d’aquest i que per tant influencien i han influenciat en la vida de l’individu. La simptomatologia és entesa com a part d’aquest patró comunicatiu i per tant com una característica del sistema i no només del qui la pateix. Això ens interessa tenir-ho en compte per ajudar a la persona i de retruc al sistema, i pot voler dir moltes vegades, fer un treball conjunt amb altres membres del sistema si es considera oportú.

Tipus de teràpies de psicologia

Hi ha diferents motius de consulta i en funció d’aquests i la problemàtica presentada, es recomanen o consensuen els següents tipus de sessions (veure apartat de serveis):

 • Psicoteràpia individual.
 • Intervenció en crisis ( en casos d’alt patiment o de necessitat de moviment immediat).
 • Teràpia de parella: (combina sessions individuals i conjuntes).
 • Teràpia familiar.
 • Sessions d’assessorament personal.
 • Sessions de millora i creixement personal.
 • Sexologia.

Estratègies psicoterapèutiques i tècniques psicològiques que utilitzem

Utilitzem diferents estratègies i tècniques de les orientacions psicològiques que seguim però sempre les adaptem als motius de consulta i a les característiques cognitives i emocionals, així com les necessitats, de cada persona.

De la orientació cognitivo-conductual emprem la reestructuració cognitiva, la imaginació, la relaxació progressiva, la respiració controlada, la desensibilització sistemàtica, els anàlisis funcionals, l’exposició en imaginació, l’exposició en viu, els debats cognitius, la intenció paradoxal, tècniques més emocionals com la cadira buida, el temps fora, role-playings de diferents habilitats a entrenar, entre altres...

De la teràpia constructivista emprem la graella, els escalaments, el treball amb dilemes, la línia de la vida, les visualitzacions guiades, la teràpia de rol fixe, les redefinicions...

Sota aquesta perspectiva podem fer servir també per ampliar el sistema de constructes del pacient tècniques narratives com l’autocaracterització, la carta continua, “l’imprint” de vida, l’externalització del símptoma, els capítols de la vida, cartes dirigides però no entregades,...

De la orientació sistèmica es desprèn per començar la possibilitat de demanar la participacío del sistema o persones significatives i per tant involucrades, i utilitzar tècniques com les esculturesfamiliars, els canvis estratègics de posició a la sala de teràpia, les preguntes circulars, els rituals, també interevencions paradoxals...

També podrem fer servir tècniques projectives gestàltiques, l’EMDR, o tècniques de teràpia centrada en solucions: la carta des del futur, el collage dels somnis, la pregunta miracle, la caixa dels recursos, l’escut familiar, el temps de preocupacions...

foto-metode

Vídeos relacionats

Amunt

Contacta amb Psigma

620 756 015
info@psigma.cat
Formulari de contacte

Barcelona
C. Aragó 268, 3er 1a

Vic
C. Morgades 19, ent. 3era

Manresa
C. Vilanova, 1-3, 1er F, (Plana de L'Om)
T. 938 723 263

Girona
C. Barcelona 61, 2n 1a

Psigma

L’equip de psicòlegs a Vic, Barcelona, Manresa i Girona som especialistes en psicologia infanto-juvenil i d’adults en el diagnòstic i tractament psicològic. També som experts en teràpia de parella a Barcelona, Vic, Manresa i Girona, sexologia, creixement personal i psicologia jurídica. No dubtis a demanar-nos informació. L’equip multidisciplinar de salut de PSIGMA et donarem la informació que necessitis.

Àrea clients