centre de psicologia assessorament personal i salut PSIGMA

Català  /  Castellano

Com estàs?

620 756 015

Hola, vols que parlem?

 

Si   Ara no, gràcies

Inici / Serveis de psicologia / Psicologia segons etapes / Psicologia infantil

Psicologia infantil

Avaluació,diagnòstic i tractament psicològic infantil a Vic, Barcelona, Manresa i Girona

En la infància és molt important detectar característiques i trets de personalitat del nen/a que li dificultin el seu benestar present però també que li permetin desenvolupar-se i viure en plenitud en l’època adolescent-adulta.

A Psigma considerem que cal conscienciar i insistir en la millora d’habilitats, l’estimulació de capacitats i el treball en les dificultats de l’infant per tal d’ajudar-lo a adquirir una bona autoestima i també recursos vitals; assegurances de vida de tot tipus de patiments emocionals posteriors.

El nostre equip de professionals ens hem especialitzat en els trastorns del desenvolupament, dèficit d’atenció, hiperactivitat, problemes i conflictes escolars, rendiment escolar, agressivitat, trastorns de conducta, fòbies, tristesa, ansietat, tics, somatitzacions, problemes amb l’alimentació , trastorns del son, trastorns de l’espectre autista, problemes fill-pares, ajuda en separacions de pares, dol, conflictes,....

L’avaluació i el tractament es fa valorant per part del professional, què és important en cada cas i motiu de consulta, establint una avaluació i tractament individualitzat on es decidirà si s’ha de treballar més amb el nen/a , amb els pares o de manera combinada. Les freqüències de sessions són entre setmanal i tres setmanes.

Tractaments específics en psicologia infantil a Vic, Barcelona, Manresa i Girona

 

Tractaments específics en psicologia infantil:

Problemes de relació (timidesa, agressivitat, inseguretat)

Molts nens, degut a característiques pròpies de caràcter i/o temperament i l’entorn, mostren dificultats de relació amb els iguals. Es important treballar amb ells oferint-los estratègies i instruments per a millorar aquesta dificultat. Aquesta tasca es pot dur a terme mitjançant l’entrenament en habilitats socials i autocontrol, tant a nivell conductual com aprenent a controlar l’ansietat (en el cas de nens tímids). Millorar aquest tipus de dificultat pot fer que millori la seva autoestima i també la seva qualitat de vida. A l’hora es treballa amb els pares per a acompanyar-los en el seu paper a l’hora d’ajudar als seus fills a relacionar-se en situacions de la seva quotidiana. Els psicòlegs infantils de Vic, Barcelona, Manresa i Girona elaborem un pla terapèutic individualitzat per a cada infant.
 

Trastorns de conducta (impulsivitat, desobediència, negativisme, rebequeries, gelos…).

En els Trastorns de Conducta podem trobar una gran varietat de símptomes diferents que els conformen, des de la impulsivitat a la transgressió de normes socials, fins a agressions físiques. Són símptomes necessaris, moltes vegades difícils de definir en l’adolescència, per a diagnosticar un Trastorn de Conducta: l’actitud desafiant i la desobediència de les normes. Aquest trastorn moltes vegades es presenta comòrbid amb el Trastorn per Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat. Ambós trastorns poden comportar un risc per al consum de tòxics i/o alcohol. Es per aquest motiu molt important el treball de prevenció. El tractament que ha demostrat ser més eficaç és el resultant de la combinació de fàrmacs amb intervenció psicològica. Per aquest motiu, els psicòlegs infantils de Vic, Manresa, Girona i Barcelona ens hem especialitzat en aquest problema tant comú oferint un treball psicoterapèutic eficaç i rigorós davant d’aquestes conductes.
 

Trastorns de la regulació (de 0 a 3 anys)

Es caracteritzen per la dificultat de regular els processos conductuals, fisiològics, sensorials, atencionals, Motors i/o afectius, i de capacitat per a organitzar-se de manera positiva en l’àmbit afectiu (tranquil·litat, alerta).

  • Hipersensible: presenta simptomatologia hiperactiva o hipersensible davant de diversos estímuls:
  • Temerós-caut: excessiva cautela, inhibició. El nen explora molt poc i manifesta disgust vers els canvis de rutina. Tendeix a experimentar por i a aferrar-se a situacions conegudes. Reacciona de manera excessiva als estímuls (tàctils i sensorials).
  • Negatiu-desafiant: actitud de negativisme, tossuderia, control. Mostren dificultats per acceptar els canvis. Reacciona de manera excessiva vers el contacte i els sons.
  • Hiporeactiu: presenten actituds d’inhibició. Mostren dificultats per a l’exploració de relacions. Poden semblar apàtics i retrets. Es cansen fàcilment. Reaccionen molt poc vers estímuls sonors i de moviment.
  • Retret-dificultat al compromís: aparenten desinterès en l’exploració de les relacions. Exploració motriu escassa i joc limitat.
  • Abstret: es mostren embadalits o desinteressats per l’entorn. Exploració i joc solitari. No rebutgen el contacte i la relació amb els altres.
  • Desorganitzat, motor, impulsiu: pobre control i desorganització en el seu comportament. Elevada activitat motriu i cerca de contacte. Postren poca cautela. Poca consciència de perill, en ocasions agressivitat. Cerca d’estimulació sensorial.
    Prevenir i estimular per millorar al nen/a és essencial durant la infància per tal de poder reduir o eliminar els problemes que es puguin presentar a l’adolescència o l’edat adulta. Aquest és l’objectiu dels psicòlegs infantils de Vic, Barcelona, Girona i Manresa.

Trastorns d’ansietat i de l’estat d’ànim (depressió, tristesa, angoixa, tics,…).

Els Trastorns d’ansietat i de l’estat d’ànim es presenten de diverses formes, en diferents graus i simptomatologia variable, en funció de l’edat del nen. Els símptomes més característics poden ser: preocupació, por intensa o inquietud, en el cas de l’ansietat o tristesa, sentiment de soledat, irritabilitat i indefensió, en el cas de la depressió.

No existeix un únic tractament. Els psicòlegs infantils de Barcelona, Vic, Manresa i Girona treballem a nivell cognitiu i conductual amb el nen, ajudant-se de tècniques com la relaxació, exposició , reestructuració cognitiva, entrenament en habilitats socials, etc.
 

TDAH (Trastorn per dèficit d’ atenció amb hiperactivitat) i TDA (Trastorn per dèficit d’ atenció)

El Trastorn per Dèficit d’ Atenció amb Hiperactivitat es caracteritza per dificultats atencionals, impulsivitat i hiperactivitat. S’identificarà com un trastorn quan aquests símptomes s’observin amb freqüència i intensitat major que en els nens de la seva mateixa edat, interferint en la vida familiar, social i escolar del nen.
No tots els nens presenten els mateixos símptomes, podent-se així diferenciar el TDAH del TDA.

El tractament que més efectivitat ha demostrat és el de caràcter multimodal; psicològic (tanta amb el nen com les famílies i els mestres), psicopedagògic (millorar les habilitats acadèmiques i d’organització i planificació) i farmacològic. A Psigma, els psicòlegs infantils a Vic, Barcelona, Manresa i Girona, estem en constant revisió de les investigacions científiques que apareixen constantment per a treballar amb el màxim rigor i eficàcia aquests trastorns tant comuns.
 

Fòbies específiques (a la foscor, a l’escola, a la separació,…)

Sentiment de por intens i persistent, que és excessiu i irracional. Aquesta por apareix com a conseqüència de la presència i anticipació d’objectes o situacions específiques (animals, foscor, alçades, ascensors…). Com a conseqüència de l’exposició a l’estímul fòbic apareix una resposta immediata d’ansietat. Les situacions temudes són evitades o viscudes amb un malestar intens, interferint en la vida de la persona i en les seves activitats acadèmiques o socials.

Per a poder-la definir com a trastorn, els nens i adolescents han de presentar el problema durant mínimament 6 mesos. Una de les tècniques que utilitzem els psicòlegs infantils de Vic, Girona, Barcelona i Manresa per al tractament d’aquest trastorn, és la dessensibilització sistemàtica.
El tractament farmacològic s’utilitza algunes vegades per a disminuir la simptomatologia i poder treballar a nivell psicològic.
 

Alteracions de la son (malsons, insomni, pors,…)

Les alteracions o Trastorns de la Son són diferenciats en dos grups: les disomnies (caracteritzades pels trastorns de quantitat, qualitat i horari: insomni, hipersòmnia, narcolèpsia, trastorns del cicle circadià) i les paranomies (caracteritzades per conductes anormals durant les fases del son: malsons, terrors nocturns, bruxisme, somniloquis), essent diferent la intervenció a realitzar en funció del tipus d’alteració de la qual es tracti.
En l’àrea de psicologia infantil de Vic, Barcelona, Manresa i Girona de Psigma, treballem en una avaluació i un tractament rigorós per aquests problemes tant molestos.
 

Trastorns i dificultats de la conducta alimentària

Els Trastorns de la Conducta Alimentària es caracteritzen per alteracions persistents en l’alimentació i la ingesta. Els trastorns específics en la infantesa són: pica, trastorn de rumiació, trastorn de la ingesta alimentària, segons el DSM-IV, així com els Trastorns de la Conducta Alimentaria, on classifiquem l’Anorèxia i Bulímia Nerviosa i el Trastorn per afartaments.

La intervenció que realitzem els psicòlegs infantils de Vic, Barcelona, Manresa i Girona, s’emmarca en una avaluació biopsicològica (multidimensional), i es tracta d’un tractament personalitzat en base a les característiques individuals de la persona (edat, temps d’evolució de la malaltia, context i entorn familiar...). En funció de cada cas, es recomana la teràpia grupal amb l’objectiu d’adquirir consciència de la malaltia, millorar les habilitats socials dels pacients, potenciar l’ajuda entre els membres del grup. També és important oferir un espai als familiars dels pacients on puguin expressar-se a nivell emocional.
 

Repercussions de crisis familiars i divorcis

Freqüentment ens trobem amb famílies que passen per crisis, algunes d’elles arribant a la separació. Els nens, davant moments difícils, poden presentar petites regressions, mostrant una conducta més inhibida o problemes de la mateixa.

La intervenció que aconsellem a Psigma Vic, Barcelona, Manresa i Girona, en l’àrea de la psicologia infantil, en aquests casos, pretén treballar conjuntament amb els pares en relació a la criança i desenvolupament dels nens, per a viure situacions emocionalment positives i amb l’objectiu de disminuir l’ansietat del nen, així com explicar als nens els esdeveniments vitals de forma natural i adequada. A l’hora s’intervé amb el nen per a oferir-li suport i un espai on es pugui expressar.
 

Conseqüències i suport davant malalties i trastorns del nen/a

Molts nens/es que han estat hospitalitzats durant llargs períodes de temps presenten problemes per a relacionar-se, d’aprenentatge i/o d’angoixa. A l’hora, creen un vincle molt fort amb els pares o cuidadors i en ocasions poden presentar ansietat davant la separació.

L’objectiu principal que perseguim els psicòlegs infantils de Vic, Barcelona, Manresa i Girona de Psigma és el de donar suport al nen i a la família per tal de poder superar els handicaps als que els nens s’han d’afrontar a la tornada a la vida diària, ajudant-los amb les dificultats escolars, d’angoixa o ansietat (o altres símptomes que puguin presentar), entrenament en habilitats socials i un important treball entorn l’autoestima, a l’hora que es treballa amb els pares perquè puguin ajudar i acompanyar al seu fill en aquest procés.
 

Trastorns de l’ Espectre de l’ Autisme

Els Trastorns de l’Espectre de l’Autisme (TEA) es caracteritzen per dificultats en l’àrea de la comunicació i el llenguatge, la interacció social i presència d’interessos i conductes que tendeixen a ser restringides, repetitives i estereotipades. Existeix una altra prevalença i variabilitat en l’expressió dels símptomes.

A Psigma creiem que éss molt important la intervenció precoç on l’àrea de psicologia infantil de Vic, Barcelona, Manresa i Girona treballarem, mitjançant programes de modificació de conducta, la millora en les habilitats de comunicació i el llenguatge. El tractament també gira entorn l’entrenament en habilitats socials i la millora de la comprensió de les emocions, tant pròpies com alienes. No falta l’assessorament i el seguiment amb els pares i escola.
 

Retard global del desenvolupament

S’aplica quan s’aprecia un retard significatiu en les adquisicions del desenvolupament (motricitat, llenguatge, cognició, percepció, funcions emocionals, relació amb l’entorn…). Els nens amb retard evolutiu global poden evolucionar cap a la normalització o cap a diferents disfuncions. És llavors quan serà necessari modificar el diagnòstic. Fins que no es clarifiqui la base del trastorn o el retard, es tracta d’un diagnòstic provisional.
És freqüent que es trobin factors emocionals i/o relacionals que interactuen amb aquest retard, però també disfuncions del tipus neurològic o sensorial. A Psigma, els psicòlegs infantils de Vic, Barcelona, Manresa i Girona ens hem especialitzat en el retard global.
 

Bullying

El bullying o assetjament escolar és el tipus de maltractament físic i/o psicològic deliberat i continuat que rep un nen o adolescent per part d’altres. És un tipus de violència que pot donar-se en diferents formes: amenaces, agressions, intimidació, coaccions, manipulacions, fustigació, bloqueig social.. És a dir, la violència pot ser física, verbal social i/o psicològica.

La víctima que pateix aquest fenomen pot presentar simptomatologia ansiosa i/o depressiva. És important que tan els pares com l’escola siguin conscients del que passa per a poder abordar la problemàtica, però també poder fer-ho de forma preventiva, amb el treball conjunt amb els diferents professionals que formen part de l’entorn del nen (psicòlegs, mestres, direcció…). A Psigma, els psicòlegs infantils de Barcelona, Vic, Manresa i Girona, treballem amb molta delicadesa i sobretot, rapidesa, aquestes situacions, per el perill que comporten.
 

Problemes de relació pares - fills

En ocasions, el vincle entre pares - fills es troba alterat per diferents motius: temperament, estils educatius dels pares, malalties, trastorns, estrès... A Psigma, creiem que és molt important en aquest cas, identificar quins poden ser els factors que poden estar influenciant i treballar oferint estratègies als pares ja que són un motor bàsic en el desenvolupament físic, psicològic i emocional del nen, i a l’hora treballant amb el nen per a ajudar-lo a expressar-se i assumir, si és el cas, les diferents situacions en las que es troba.
Els psicòlegs infantils de Vic, Barcelona, Manresa i Girona ens hem especialitzat en la conflictivitat pares-fills.
 

Estimulació i prevenció de l’autoestima

A vegades ens trobem amb nens que presenten actituds d’inseguretat i baixa autoestima. Hi ha diferents factors que poden predisposar aquesta dificultat. El treball que fem els psicòlegs de Vic, Barcelona, Manresa i Girona és conjunt entre pares, escola i nen, on el que proposem és un abordatge des del reforç positiu i la pràctica a la millora de la tolerància a la frustració davant els errors i els límits. És important el treball conjunt en aquests casos i sobretot la implicació dels pares.
 

Entrenament en intel·ligència emocional i habilitats socials.

Molts nens mostren dificultats de relació, en especial els nens que pateixen algun tipus de trastorn com un TEA o TDAH.
Per a poder treballar aquests dificultats, a Psigma, l’equip de psicòlegs infantils de Vic, Barcelona, Manresa i Girona realitzem programes en habilitats socials individualment o en grup per a poder oferir eines i estratègies per a millorar la seva intel·ligència emocional i les seves habilitats relacionals.

Psicoteràpia segons etapes

Aquest servei està disponible a:
PSIGMA Vic
PSIGMA Barcelona
PSIGMA Manresa

Consulta la metodologia en psicologia que utilitzem a Psigma

"Cada cop la psicologia infantil esdevé més important degut al gran augment de dificultats i trastorns psicològics en la infància. Els psicòlegs infantils de Vic, Barcelona i Manresa tenim àmplia experiència en els trastorns infantils"

Amunt

Contacta amb Psigma

620 756 015
info@psigma.cat
Formulari de contacte

Barcelona
C. Aragó 268, 3er 1a

Vic
C. Morgades 19, ent. 3era

Manresa
C. Vilanova, 1-3, 1er F, (Plana de L'Om)
T. 938 723 263

Girona
C. Barcelona 61, 2n 1a

Psigma

L’equip de psicòlegs a Vic, Barcelona, Manresa i Girona som especialistes en psicologia infanto-juvenil i d’adults en el diagnòstic i tractament psicològic. També som experts en teràpia de parella a Barcelona, Vic, Manresa i Girona, sexologia, creixement personal i psicologia jurídica. No dubtis a demanar-nos informació. L’equip multidisciplinar de salut de PSIGMA et donarem la informació que necessitis.

Àrea clients