centre de psicologia assessorament personal i salut PSIGMA

Català  /  Castellano

Com estàs?

620 756 015

Hola, vols que parlem?

 

Si   Ara no, gràcies

Inici / Serveis de psicologia / Psicooncologia

Psicooncologia

 

A la nostra societat actual cada cop és més freqüent l'afectació del càncer en persones properes del nostre entorn. Les estadístiques indiquen que les malalties oncològiques juntament amb les malalties neurodegeneratives són els mals dels nostres dies. És per això que des de Psigma creiem important oferir un suport psicològic específic a totes aquelles persones que estiguin passant per un procés oncològic així com també a les persones del seu àmbit més proper.

La malaltia oncològica per la seva incidència, prevalença, per la seva gravetat, per les característiques dels seus tractaments i també per el seu latent significat cultural que tot i els avanços de la ciència i de la tècnica encara avui es manté, pot ser conceptualitzada com un fet traumàtic que impacta a la vida dels que la pateixen generant conductes ajustades o desajustades a la situació.

Quan es rep un diagnòstic d'aquest tipus, es perd el fals concepte que tenim integrat d'invulnerabilitat i els nostres objectius a curt o llarg termini es modifiquen realitzant un gir de 180 graus prioritzant la supervivència per sobre de qualsevol altre aspecte de les nostres vides.

Què és la Psicooncologia?

La psicooncologia és l'àrea de la psicologia que promou la canalització adaptativa de les emocions dels malalts de càncer i de les seves famílies tractant d'augmentar la qualitat de vida del pacient així com de proporcionar suport al personal sanitari especialitzat en oncologia que tracten dia rere a dia a aquests tipus de pacients.

És una disciplina que s'ocupa de la resposta psicològica al llarg de tot el procés de la malaltia del pacient amb càncer, des del diagnòstic fins a la fase de curació o la fase terminal, així com també de la resposta psicològica de la seva família i dels cuidadors sense deixar de banda la resta de disciplines que intervenen amb els malalts oncològics (metges/ses, infermers/es, radiòlegs/gues, oncòlegs/gues etc..) per la qual cosa la fa una especialitat a mig camí entre la medecina i la psicologia.

A la vegada s'ocupa de fer un acompanyament en els processos de dol en persones que han perdut algun familiar per aquesta malaltia (veure apartat Dol i pèrdues emocionals).

Objectius de la Psicooncologia

 • Millorar la qualitat de vida del pacient i els familiars.
 • Proporcionar la informació adequada al procés i tractament.
 • Preparar al pacient per el procés d'hospitalització i tractaments.
 • Proporcionar un tractament adequat posterior al diagnòstic amb la finalitat de reduir l'ansietat, depressió i reaccions emocionals desadaptatives associades al procés de la malaltia.
 • Incrementar la percepció de control i el paper actiu del pacient en el procés.
 • Promoure estils de vida saludables així com una major consciència sobre la importància de la prevenció i detecció precoç.
 • Ajudar al pacient en la presa de decisions i en la solució de problemes.
 • Dotar al pacient d'estratègies d'afrontament adequades.
 • Implementar programes psicoeducatius dirigits a pacients i familiars .
 • Treballar amb tècniques cognitives adequades a cada tipus de necessitat.
 • Entrenar al personal sanitari i voluntariat.
 • Intervenir en la fase terminal.
 • Estimular la participació en activitats i millorar les relacions socials.
 • Facilitar la comunicació del pacient amb la seva família i amb els professionals sanitaris.

Com intentem assolir aquests objectius des de Psigma?

Des d'una vessant cognitiva-conductual, inicialment realitzem una entrevista clínica semi-estructurada a on s'avaluen els següents àmbits de la vida del pacient del pacient: variables sociodemogràfiques (edat, sexe, estructura i relacions familiars, relacions de parella, professió i estat laboral), variables mèdiques (diagnòstic i condició mèdica actual, tractaments, fase clínica en la que es troba, etc.), estat mental (percepció, comportament psicomotor, atenció i concentració...), informació mèdica (nivell d'informació que té, si aquesta informació la comprés correctament, comunicació metge-pacient, etc.), relació amb el cuidador principal, vulnerabilitat psicològica i salut mental (estils d'afrontament desadaptatius, capacitat per afrontar l'estrès, tractament psicològics i psiquiàtrics anteriors...), aconteixaments estressants recents (dols, accidents, separació, jubilació...), estratègies d'afrontament al càncer, problemes psicològics associats al càncer tan físics, com psicològics, com socials (adaptació a l'hospitalització, presa de decisions sobre els tractaments, dolor, nàusees, comunicació amb la parella, problemes de son, problemes sexuals...) i necessitats espirituals (preocupacions i dubtes sobre les creences, necessitat de solucionar assumptes pendents, etc...).

Una vegada realitzada l'entrevista i havent observat quins són els àmbits a on el pacient es sent més incòmode o amb els quals té més conflicte, és probable que es procedeixi (sempre en funció del tipus de pacient i la seva situació) amb la realització de tests psicotècnics per avaluar l'objectivitat de la informació recollida en l'entrevista. En aquests test es pot avaluar: el funcionament físic del pacient, el rol que té a la família, el funcionament social i cognitiu, la qualitat de vida, les necessitats del pacient, el grau de dolor, el grau de depressió i ansietat que presenta, la qualitat de les relacions familiars i el suport emocional, els estils d'afrontament, les creences religioses, etc...

Quan ja tenim tota la informació recollida, passem a tractar els principals problemes que interfereixen negativament a la vida del malalt o dels seus familiars utilitzant les següents tècniques:

 • Tècniques de counselling: mitjançant preguntes avaluem necessitats, preocupacions i recursos dels pacients i es decideix juntament amb ells les estratègies més adequades per afrontar-los segons els valors dels propis pacients.
 • Tècniques de control de l'activació: s'entrena al pacient amb tècniques de relaxació.
 • Imaginació guiada: consisteix en la creació conscient, voluntària, de representacions mentals d'objectes, llocs, persones, situacions o a sí mateix com l'objectiu de produir canvis saludables amb l'ajuda del psicòleg.
 • Tècniques d'exposició: són tècniques per enfrontar-se a allò que tem el pacient d'una forma progressiva amb la finalitat de que deixi d'interferir-li negativament en el procés de la seva malaltia (fòbia a les injeccions, sang, als espais tancats, a observar la pròpia mastectomia, cicatriu, etc...)
 • Programació d'activitats i administració del temps: es registren les activitats que eren més agradables pel pacient abans de la malaltia i s'intenta que progressivament torni a realitzar aquestes activitats.
 • Expressió emocional i escriptura expressiva: l'expressió oberta de les emocions permet la identificació d'aquestes emocions i facilita rebre ajuda dels familiars i professionals. La inhibició de les emocions és molt negativa per la salut física i mental.
 • Tècniques cognitives: tenen per objectiu identificar els pensaments automàtics, distorsions cognitives i creences del pacient o familiars que dificulten l'adaptació positiva al procés.
 • Modificació de cognicions: es realitzen experiments conductuals dissenyats per posar a prova la validesa de les cognicions distorsionades.
 • Detenció del pensament, posposició dels pensaments i control de preocupacions: tenen per objectiu intentar que la persona redueixi el temps destinat a les seves preocupacions.
 • Mindfullness o consciència plena: posar atenció de forma activa o reflexiva, en el moment present, sense realitzar judicis de valors. Es tracta d'observar sense valorar, acceptant l'experiència tal i com transcórrer.
 • Estratègies de la Teràpia d'acceptació i compromís: es vol que el pacient accepti aquells aspectes de la seva experiència que ha estat intentant modificar sense èxit però sense que aquests no li interfereixin en la seva vida diària.
 • Tècniques per a la millora de les comunicacions (pacient-família, pacient-metge, família-metge, metge-pacient, metge-família, etc..): s'intenta que la persona s'entreni en empatia, escolta activa, habilitats socials, per poder comunicar d'una forma més adient el missatge que vol transmetre o l'emoció que sent en aquells moments.

En Psicooncologia, la majoria de les sessions duren entre una hora i una hora i mitja en funció del tipus de teràpia que es tracti aquell dia concret. La durada del tractament també sol ser molt variable perquè ve determinada per l'estat de salut del pacient, la fase de la malaltia en la que es troba, el tipus de recursos socials que té, etc...

Serveis psicooncològics que oferim a Psigma

Els experts psicòlegs de Psigma especialitzats en Psicooncologia oferim:

 • Suport psicològic al pacient en qualsevol fase de la malaltia i en qualsevol espai d'intervenció si no és possible el desplaçament del malalt (hospitals, domicilis, etc.)
 • Suport psicològic a la família/cuidadors del malalt oncològic en qualsevol fase de la malaltia.
 • Teràpia de dol en famílies/cuidadors que han perdut algun ésser estimat degut a la malaltia neoplàsica (veure Dol i pèrdues emocionals)
 • Teràpies de grup pels malalts de càncer.
 • Teràpies de grup per a familiars o cuidadors.
 • Suport psicològic a qualsevol professional que ha de tractar el seu dia a dia amb malalts oncològics i que sovint han de transmetre informacions negatives.
 • Acompanyament en tot el procés de la malaltia.

Contacta amb Psigma

620 756 015
info@psigma.cat
Formulari de contacte

Barcelona
C. Aragó 268, 3er 1a

Vic
C. Morgades 19, ent. 3era

Manresa
C. Vilanova, 1-3, 1er F, (Plana de L'Om)
T. 938 723 263

Girona
C. Barcelona 61, 2n 1a

Psigma

L’equip de psicòlegs a Vic, Barcelona, Manresa i Girona som especialistes en psicologia infanto-juvenil i d’adults en el diagnòstic i tractament psicològic. També som experts en teràpia de parella a Barcelona, Vic, Manresa i Girona, sexologia, creixement personal i psicologia jurídica. No dubtis a demanar-nos informació. L’equip multidisciplinar de salut de PSIGMA et donarem la informació que necessitis.

Àrea clients