centre de psicologia assessorament personal i salut PSIGMA

Català  /  Castellano

Com estàs?

620 756 015

Hola, vols que parlem?

 

Si   Ara no, gràcies

Inici / Serveis de salut / Psiquiatria / Psiquiatria infanto-juvenil

Psiquiatria infanto-juvenil

Avaluació, diagnòstic i tractament de Psiquiatria infanto-juvenil

La psiquiatria infanto-juvenil és la branca de la psiquiatria que avalua i tracta els trastorns psiquiàtrics que afecten a la població infantil i adolescent

Trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH)

Afecta a 3-7% de la població infanto-juvenil i pot ser un dels causants de fracàs escolar. Es caracteritza per facilitat per a la distracció, dificultats per a mantenir l’atenció, hiperactivitat, inestabilitat emocional i/o impulsivitat. Amb el tractament adequat l’evolució sol ser favorable. S’aconsella utilitzar tractament multidisciplinari; psicoteràpia i farmacoteràpia.

Trastorn d’ansietat per separació

Afecta a un 3-5% de la població infantil i pot ser un dels causants d’absentisme escolar. Es tracta d'una ansietat o por excessiva davant la separació dels pares. Pot cursar amb dolors (mal de cap, d’estomac...). La majoria milloren amb tractament psicològic, però alguns casos greus requereixen tractament farmacològic.

Fòbia simple

Por a un estímul que no és potencialment perillós (tempestes, foscor, foc, sang...), que normalment remet espontàniament però que en alguns casos, cal consultar a un professional ja que pot limita la vida del nen.

Fòbia a l’escola: incapacitat d’acudir a l’escola per una por irracional a algun aspecte de l’entorn escolar. És causant d’absentisme escolar i de disminució del rendiment acadèmic. En casos greus cal ajuda d’un professional.

Assetjament escolar o bullying

Maltractament verbal o físic entre companys d’escola o en l’àmbit escolar. Es calcula que el pateixen un 11% dels escolars. Pot complicar-se amb absentisme escolar, empitjorament del rendiment acadèmic, disminució de l’autoestima, ansietat, mal de cap, insomni..., el què pot fer necessari consultar a un professional per a valorar la necessitat de tractament psicològic i/o farmacològic.

Fòbia social en la infància i l’adolescència

Afecta a un 1-2% de la població infanto-juvenil. Es tracta d’una ansietat excessiva davant situacions socials, pel què pot cursar amb disfunció social. La majoria de casos milloren amb tractament psicoterapèutic, però en alguns casos més greus cal valorar tractament farmacològic.

Trastorn de pànic en la infància i l’adolescència

Cursa amb episodis d’ansietat i/o por intenses sense desencadenant clar. Afecta a 2-4% de la població infanto-juvenil. Per evitar complicacions (depressió, consum de tòxics...) cal tractament multidisciplinari (psicoteràpia i farmacoteràpia) precoç.

Trastorn d’ansietat generalitzada (TAG) en la infància i l’adolescència

Afecta a un 8% de la població infanto-juvenil. Es tracta d’una ansietat, present durant la major part del dia, que no és congruent a les circumstancies vitals del moment. Pot relacionar-se amb absentisme escolar i símptomes físics (cansament, tensió muscular, insomni...). Els casos lleus poden tractar-se amb psicoteràpia, la farmacoteràpia es reserva per a casos moderats o greus.

Trastorn per estrès post-traumàtic (TEP) en la infància i l’adolescència

poden desenvolupar aquest trastorn entre un 3-15% de noies i entre un 1-6% de nois que han experimentat un fet traumàtic (maltractament, accident...). Cursa amb híper-alerta i re-experimentació del fet traumàtic. Es important una intervenció precoç, tant a nivell psicoterapèutic com farmacològic.

Depressió en la infància i l'adolescència

Afecta a 1-2% de nens i a més d’un 15% d’adolescents. En nens pot no manifestar-se amb tristesa el què pot retardar el diagnòstic, pel què davant canvis de conducta cal acudir a un professional. Es sol associar a disfunció social i disminució del rendiment acadèmic. En casos lleus es pot considerar l’ús de teràpies no farmacològiques però en casos moderats o greus cal usar tractament farmacològic.

Trastorn obsessiu-compulsiu (TOC) en la infància i l’adolescència

Afecta a més d’un 3% de la població infanto-juvenil. Es caracteritza per rituals que responen a pensaments intrusius, cal distingir-ho de rituals no patològics a vegades presents en la infantesa. Pot afectar al funcionament i al desenvolupament acadèmic, i sinó es tracta pot arribar a ser incapacitant. S’aconsella utilitzar tractament farmacològic i psicoteràpia.

Trastorn per tics

El tic, moviment involuntari repetitiu, es el trastorn del moviment mes freqüent de la infantesa. En alguns casos es pot auto-limitar (19% dels nens) però en altres es cronifica (2-5% dels nens). Pot ser útil la psicoteràpia, però en alguns casos requereix tractament farmacològic.

Trastorn de conducta

Present en un 1-10% dels nens. Es caracteritza per un patró de conducta en el que violen les normes socials i/o els drets dels altres. Poden millorar amb teràpia psicològica conductual, però en alguns casos cal recórrer a tractament farmacològic.

Trastorns de l’espectre autista

Son els anomenats trastorns del desenvolupament (Autisme, Síndrome d’Asperger…), presents en un 0.6% dels nens. Son nens que tenen dificultats en les relacions socials i en la comunicació. No existeix un tractament específic, sol estar dirigit a millorar la qualitat de vida, i es multidisciplinari. Alguns casos presenten símptomes (ansietat, trastorn de conducta...) que poden ser tributaris a tractament farmacològic

Retard mental o discapacitat intel·lectual

Es caracteritza per una capacitat intel·lectual per sota del promig, d’inici a la infantesa i que afecta a 1% de la població. Es sol manifestar amb dificultats per a realitzar activitats pròpies de l’edat, com per exemple dificultats en l’aprenentatge. N’hi ha diferents gravetats. No existeixen tractaments específics però si de simptomàtics (per l’ansietat, l’agressivitat, la impulsivitat...) podent millorar la qualitat de vida del nen i/o del adolescent

Trastorns de conducta alimentaria

Com l’anorèxia (present en 1% de la població) i la bulímia (present en 1-2% de la població). Es caracteritzen per conductes, d’origen psicològic, en relació a l’alimentació que no són saludables. Cada un té unes característiques determinades i poden tenir unes complicacions mediques concretes, que necessiten un maneig determinat. Generalment el tractament és psicològic però en ocasions en requereixen de farmacològic

Encopresi i enuresi

Són els anomenats trastorns d’eliminació; la encopresi es refereix a l’emissió de femtes i l’enuresi en l’emissió d’orina, en llocs i/o moments inadequats. L’encopresi està present en 1% dels nens i l’enuresi entre 1-10%. Poden acompanyar-se de disminució de l’autoestima. El maneig sol ser psicològic, però alguns casos poden requerir tractament farmacològic.

Terrors nocturns

Aparició repetida de somnis terrorífics que interrompen el son i empitjoren el descans nocturn. Pot afectar 1-6% dels nens. Si interfereixen a la vida diària del nen, cal consultar a un professional.

Addicció a internet i/o als videojocs

L’avanç i accessibilitat tecnològica dels darrers anys fa que els nens dediquin més temps a internet o als videojocs. Amb aquest tipus de joc es poden desenvolupar algunes habilitats (coordinació viso-motora, estratègia...) però també constitueixen un perill potencial derivat del seu mal ús o abús. Es calcula que l’abús als videojocs afecta a un 2% de la població infanto-juvenil. Quan l’ús d’aquetes tecnologies interfereix a la vida quotidiana del nen o de l’adolescent, cal consultar amb un professional. La majoria de vegades el tractament és psicològic, però en ocasions pot requerir tractament farmacològic.

El nen i l’adolescent davant la malaltia

El diagnòstic d’una malaltia (per exemple la diabetis) en un nen o adolescent, suposa un estressor tant pel nen com per la família. L’afrontament d’aquesta depèn del nivell de maduresa del nen i del recolzament emocional que ofereixi la família i/o els professionals implicats en el procés. Generalment, amb el temps, tant el nen com la família solen acceptar el diagnòstic, però en alguns casos es pot complicar amb símptomes psicològics (ansietat, insomni, depressió...) que poden requerir tractament psicològic i/o farmacològic

Psiquiatria

Aquest servei està disponible a:
PSIGMA Vic
PSIGMA Barcelona
PSIGMA Manresa
PSIGMA Girona

Consulta la metodologia en psiquiatria que utilitzem a Psigma

“A Psigma Vic tractem els problemes infantils des d’una òptica multidisciplinar”

Amunt

Contacta amb Psigma

620 756 015
info@psigma.cat
Formulari de contacte

Barcelona
C. Aragó 268, 3er 1a

Vic
C. Morgades 19, ent. 3era

Manresa
C. Vilanova, 1-3, 1er F, (Plana de L'Om)
T. 938 723 263

Girona
C. Barcelona 61, 2n 1a

Psigma

L’equip de psicòlegs a Vic, Barcelona, Manresa i Girona som especialistes en psicologia infanto-juvenil i d’adults en el diagnòstic i tractament psicològic. També som experts en teràpia de parella a Barcelona, Vic, Manresa i Girona, sexologia, creixement personal i psicologia jurídica. No dubtis a demanar-nos informació. L’equip multidisciplinar de salut de PSIGMA et donarem la informació que necessitis.

Àrea clients