centre de psicologia assessorament personal i salut PSIGMA

Català  /  Castellano

Com estàs?

620 756 015

Hola, vols que parlem?

 

Si   Ara no, gràcies

Inici / Serveis de salut / Servei d’acollida

Servei d’acollida inicial/primera visita

 

Des de la seu de Barcelona, Vic i Girona de Psigma, centre de psicologia, assessorament personal i salut, oferim un servei d’acollida a totes aquelles persones que desitgin rebre orientació, assessorament i suport en la seva decisió d’iniciar un procés rehabilitador.
Com que sabem que en moltes ocasions pot no resultar fàcil pel pacient prendre la decisió d’acudir a un professional cercant ajut pel seu problema, per això ens posem a total disposició de les persones que requereixin d’una fase d’acollida que els permeti comprendre elements bàsics del funcionament del centre, dels professionals que hi formem part i/o del tractament que seria convenient seguir pel seu cas particular.

A Psigma entenem la relació humana, professional i terapèutica amb el pacient com a quelcom clau. Tal i com ja va manifestar Hipòcrates en el seu moment, una relació beneficiosa entre les dues parts suposa una gran força potencial en el procés curatiu. La nostra manera de treballar doncs, es basa en vetllar per la màxima qualitat en la relació entre professional i pacient, oferint-li l’oportunitat de parlar i de ser escoltat sempre que ho necessiti, proporcionant-li tota la informació que requereixi o resolent-li els dubtes que les nostres explicacions li puguin suscitar. Tenim molt clar que el pacient no únicament espera trobar competència en el professional sinó també cordialitat, calidesa, cortesia, empatia, honestedat i integritat. És necessari que es crear una atmosfera propicia en la què els pacients es sentin “persones independents i valuoses les contribucions de les quals són necessàries i apreciades”.

D‘aquesta manera, des de Psigma es concertarà una primera visita d’acollida amb la persona sol·licitant (i amb la seva família si així ho desitja) després de rebre la seva petició expressa (o en alguns casos dels mateixos familiars).

Aquesta primera visita serà duta a terme per la psicòloga coordinadora del servei a fi de realitzar les valoracions corresponents. Els objectius d’aquestes valoracions seran, entre d’altres:

  • Anàlisi global de la problemàtica plantejada per la persona sol·licitant
  • Elaboració breu de la història clínica
  • Valoració de la motivació i expectatives de l’usuari
  • Valoració del grau i implicació familiar
  • Informació del funcionament i característiques del servei
  • Proposta de tractament / derivació

En el transcurs d’aquesta primera visita i després de què el psicòleg coordinador hagi procedit a la recollida de tota la informació necessària, segons el seu criteri professional i sempre que resulti convenient i adequat per la situació particular del pacient, li plantejarà una proposta de tractament inclosa en els serveis del centre. Si contràriament, per manca de recursos, el professional estima convenient procedir a la seva derivació a un centre extern, intentarà assessorar-lo de la millor manera possible, posant-li a l’abast del seu coneixement adreces específiques que siguin de reconegut prestigi i confiança pel centre.

Més enllà d'aquesta primera visita i un cop plantejada la proposta de tractament des dels serveis del centre, es derivarà el cas al professional de Psigma que correspongui, procedint a fer el degut traspàs d'informació amb el psicòleg coordinador. A partir d'aquí, i fins i tot una vegada iniciat el tractament amb el professional corresponent, el psicòleg coordinador realitzarà un seguiment de l'estat del tractament i evolució del pacient, sempre vetllant pel bon desenvolupament del procediment i assegurant-se que el pacient se sent satisfet amb el servei rebut. Aquest seguiment s'ha de fer majoritàriament via telefònica, però, en els casos en què el pacient ho consideri convenient i pugui resultar necessari per determinades circumstàncies, es podrà acordar una trobada personal amb el psicòleg coordinador del servei.

Aquest servei està disponible a:
PSIGMA Vic
PSIGMA Barcelona
PSIGMA Girona

Amunt

Contacta amb Psigma

620 756 015
info@psigma.cat
Formulari de contacte

Barcelona
C. Aragó 268, 3er 1a

Vic
C. Morgades 19, ent. 3era

Manresa
C. Vilanova, 1-3, 1er F, (Plana de L'Om)
T. 938 723 263

Girona
C. Barcelona 61, 2n 1a

Psigma

L’equip de psicòlegs a Vic, Barcelona, Manresa i Girona som especialistes en psicologia infanto-juvenil i d’adults en el diagnòstic i tractament psicològic. També som experts en teràpia de parella a Barcelona, Vic, Manresa i Girona, sexologia, creixement personal i psicologia jurídica. No dubtis a demanar-nos informació. L’equip multidisciplinar de salut de PSIGMA et donarem la informació que necessitis.

Àrea clients