centre de psicologia assessorament personal i salut PSIGMA

Català  /  Castellano

Com estàs?

620 756 015

Hola, vols que parlem?

 

Si   Ara no, gràcies

inici / serveis de psicologia / psicologia segons etapes / psicologia adults / trastorns de l'estat d'ànim

Trastorns de l'estat d'ànim

 

Què és?

Els trastorns de l'estat d'ànim tenen com a característica fonamental una alteració de l'humor. Aquestes alteracions poden ser de naturalesa molt variada però en general es divideixen en dos grans grups. D'una banda, hi ha els trastorns depressius (denominats en l'argot professional com a depressió major i distimia) i, per un altre, els trastorns bipolars que, a diferència dels anteriors, es caracteritzen per presentar fases alternatives entre estat d'ànim deprimit i estats eufòrics.

Els símptomes més comuns als trastorns depressius són estat d'ànim baix, pèrdua d'interès i disminució acusada de la capacitat per al plaer. També poden donar-se en ocasions importants variacions en el pes de la persona i en els hàbits del somni (ben sigui per insomni o per dormir massa). A més poden presentar-se sentiments d'inutilitat o culpa de forma freqüent i molesta per a la persona així com dificultats per concentrar-se. En el trastorn bipolar es conjuguen aquestes característiques amb estats d'eufòria i estat d'ànim anormalment elevat. Com pot apreciar-se, tots aquests símptomes són en realitat estats mentals comuns que moltes persones poden experimentar en certs moments de la vida. La diferència entre la normalitat i el trastorn és tan sols una qüestió de grau, és a dir, dependrà de quin sigui la freqüència en què estan presents en la vida quotidiana de la persona i en quina mesura interfereixen amb les seves activitats d'oci i responsabilitats.

En definitiva, els trastorns de l'estat d'ànim es caracteritzen per causar malestar, tristesa, tenir moltes ganes de plorar, estar més irritable, sentir que falten les forces per dur a terme les activitats habituals, conviure amb la sensació de no voler fer gens i que tot costa un gran esforç. Tot això pot ocasionar un fort sentiment de pèrdua del sentit de la vida. Les causes de tals símptomes poden ser molt variades i no sempre són clares. En qualsevol cas el malestar sempre és indicatiu que existeixen àrees de la vida en les quals hi ha insatisfacció, conflictes no resolts, bloquejos emocionals o problemes de relació que estan relacionats amb el grau de malestar. En aquest sentit pot considerar-se que, en moltes ocasions, els símptomes són un senyal d'alarma que ens informa de la necessitat de fer canvis en la vida.

Quin és el tractament que s'ofereix a Psigma?

En l'actualitat s’ha demostrat que els tractaments psicològics (la teràpia cognitiva i la interpersonal) són almenys tan eficaços com els farmacològics per combatre els trastorns depressius. Existeixen una multitud de procediments que el professional té a la seva disposició per ajudar a la persona que consulta per un problema d'aquest tipus. A Psigma tenim una gran experiència en el tractament d'aquests trastorns i encara que cada teràpia és diferent segons el professional al càrrec i de les particularitats de la persona que consulta, hi ha alguns ingredients bàsics que es tenen en compte en la majoria dels tractaments.

En les sessions inicials sempre es recull informació sobre el problema i també de la història de la persona. És molt important que el professional dediqui algunes de les sessions inicials a conèixer a la persona no només en relació al problema sinó també la història vital de la persona, els seus somnis, il·lusions, frustracions, capacitats i fortaleses. Al final d'aquesta primera fase la persona i el terapeuta han d'haver acordat una sèrie de metes i objectius concrets cap als quals enfocar el treball terapèutic. És important assenyalar que aquests objectius els marca la persona i no el professional, la funció d'aquest és facilitar a la persona al fet que pugui aconseguir allò que es proposa.

En les sessions intermèdies del tractament és molt freqüent que el terapeuta mani tasques acuradament dissenyades perquè la persona pugui engegar els seus recursos i fer front al malestar. Aquestes tasques poden estar orientades cap al passat, el present o el futur però sempre estan relacionades amb la manera de gestionar les emocions, els pensaments de la persona així com amb la forma d'actuar. Freqüentment quan es produeix una millora, per petita que pot semblar, la teràpia tractarà d'incrementar l'àrea del plaer ja que la depressió s'obstina tossudament a menystenir la capacitat de gaudi. En definitiva, és important que la persona aprengui a gestionar-se d'una manera més d'acord amb les seves metes personals i que pugui seguir creixent i madurant sense que la depressió freni el seu creixement personal. En l'etapa final de la teràpia, les sessions s’espaien més en el temps i es focalitza l'atenció a prevenir possibles recaigudes. Aquesta part de la teràpia és de vital importància en el cas de la depressió ja que és molt freqüent que pugui reactivar-se enfront de noves situacions i reptes que comportin estrès.

Quin pronòstic té?

Diversos estudis han assenyalat que la depressió té bon pronòstic si es tracta degudament. No obstant això, alguns estudis epidemiològics han assenyalat que només el 35% de les persones amb depressió reben el tractament adequat. És per això que és important que la persona s'informi adequadament del seu malestar i dels diferents tipus de tractament que existeixen. Estudis recents han assenyalat que la teràpia psicològica cognitiva no només és més eficaç que la psicofarmacològica a llarg termini sinó que a més, és molt més acceptada per les persones ja que no té efectes secundaris i permet resoldre conflictes associats als símptomes. La teràpia farmacològica és útil, en alguns casos, per reduir els símptomes quan són massa persistents, però la recomanació és combinar-la amb un acompanyament psicològic. A Psigma oferim tots dos tipus de tractament i ho ajustem a les necessitats individuals de la persona que consulta per assegurar el millor pronòstic.

Contacta amb Psigma

620 756 015
info@psigma.cat
Formulari de contacte

Barcelona
C. Aragó 268, 3er 1a

Vic
C. Morgades 19, ent. 3era

Manresa
C. Vilanova, 1-3, 1er F, (Plana de L'Om)
T. 938 723 263

Girona
C. Barcelona 61, 2n 1a

Psigma

L’equip de psicòlegs a Vic, Barcelona, Manresa i Girona som especialistes en psicologia infanto-juvenil i d’adults en el diagnòstic i tractament psicològic. També som experts en teràpia de parella a Barcelona, Vic, Manresa i Girona, sexologia, creixement personal i psicologia jurídica. No dubtis a demanar-nos informació. L’equip multidisciplinar de salut de PSIGMA et donarem la informació que necessitis.

Àrea clients