centre de psicologia assessorament personal i salut PSIGMA

Català  /  Castellano

Com estàs?

620 756 015

Hola, vols que parlem?

 

Si   Ara no, gràcies

inici / serveis de psicologia / psicologia segons etapes / psicologia adults / trastorns i problemes d’ansietat

Trastorns i problemes d’ansietat

 

L’ansietat és una resposta natural d’adaptació davant d’un perill, que l’ésser humà ha presentat des de temps immemoriables. Antigament com una resposta a un perill físic, l’home corria, atacava o fugia. Actualment moltes vegades també ataquem o fugim físicament (un cotxe que se’ns ve a sobre per exemple) o bé mirem de pal·liar o posar sol·lució a un problema que ens treu el son. El problema és quan aquesta sensació d’angoixa, expressada amb respostes fisiològiques (palpitacions, ruboració, respiració accelerada, sudoració, pressió al pit...), cognitives (preocupació, rumiació, manca de concentració, creences d’inseguretat i de pèrdua de control...), i conductuals (paralització motora, hiperactivitat, conductes d’evitació...) es manté en el temps, bé per no saber resoldre o minimitzar els efectes de l’aparent perill o bé perquè ja s’ha cronificat i no sabem ni identificar l’origen del perill.

Ansietat generalitzada-crònica (tag)

Què és?

Es caracteritza per un estat de preocupació constant i excessiu al voltant d’un ampli ventall de temes quotidians (economia, salut, família, feina, estudis, etc.) durant com a mínim 6 mesos. Resulta molt difícil per la persona controlar aquest estat de constant preocupació i provoca greus interferències en el seu funcionament diari. Va acompanyat de 3 o més dels següents símptomes: inquietut/impaciència, fatiga, manca de concentració, irritabilitat, tensió i alteracions del son.

Agorafòbia

Què és?

Sensació d’angoixa en trobar-se en llocs o situacions on sortir pot resultar difícil o vergonyós per un mateix, o on en el cas de patir una crisi d’angoixa o alguns dels seus símptomes pugui ser difícil disposar d’ajuda. Les situacions normalment més temudes són: estar fora de casa, anar a llocs on hi ha molta gent (festes, centres comercials,etc.), anar al cinema o al teatre, fer servir transport públic (metro, tren, autobús...). S’acostumen a evitar, fet que provoca que la persona cada vegada redueixi més les seves activitats quotidianes (fins el punt moltes vegades de no voler sortir de casa); o es fan si es va acompanyat d’una persona de confiança, la qual cosa genera dependència i moltes vegades fins i tot, problemes relacionals.

Crisis d’ansietat/atacs de pànic

Què són?

Aparició de malestar molt intens caracteritzat per quatre o més dels següents símptomes: palpitacions o augment de la freqüència cardíaca; sudoració; tremolors o espasmes; sensació d’ofec; sensació d’ennuegament; opresió o malestar toràcic; nàusees o molèsties abdominals; inestabilitat o mareig; sensació de desrealització/irrealitat o despersonalització (disociat, sentir-se separat d’un mateix); por a perdre el control o a tornar-se boig; por a morir; parestèsies (sensació de formeig); calfreds o sofocacions; que s’inicien bruscament i troben el punt més alt de la seva expressió en els primers 10 minuts de la seva aparició conjunta.

Després d’un atac de pànic moltes vegades es viu molt pendent de no tornar a patir-ne un altre, lo qual moltes vegades inicia un cicle d’evitació de situacions considerades perilloses, por i creences de baix autocontrol, observació i alerta exagerada de la fisiologia corporal, ús de mecanismes de protecció en cas de crisi, etc. que poden interferir greument en el desenvolupament quotidià de la vida de la persona afectada.

Fòbies i pors específiques

Què són?

Por acusada i persistent, que la persona reconeix com a excessiva o irracional i que es presenta davant un objecte o situació específica (volar, animals, sang, agulles, etc.) i genera una resposta gairebé immediata d’ansietat que pot arribar a generar un atac d’angoixa. Les situacions temudes s’eviten o se suporten amb un alt grau d’angoixa i desgast emocional, i depèn de quines siguin poden interferir greument en el funcionament quotidià de la persona afectada pel trastorn.

Fòbia social

Què és?

Por acusada i persistent per una o més situacions socials en les que el subjecte es veu exposat a persones que no pertanyen a l’àmbit familiar o a la possible avaluació dels altres. L’individu té por d’actuar de manera humiliant o mostrar símptomes d’ansietat, per la qual cosa es produeix gairebé de manera immediata una resposta d’ansietat que pot arribar a generar un atac d’angoixa. Les situacions temudes s’eviten o se suporten amb un alt grau d’angoixa i desgast emocional, i depèn de quines siguin poden interferir greument en el funcionament quotidià de la persona afectada pel trastorn. (relacions socials, laborals, acadèmiques, etc.)

Hipocondria

Què és?

Preocupació o convicció de patir una malaltia greu a partir de la interpretació personal de símptomes somàtics, que persisteix després d’exploracions i explicacions mèdiques apropiades, alterant significativament el funcionament quotidià de la persona. L’individu té una alerta constant sobre símptomes, reals o imaginaris (suggestionats), arribant a percebre signes funcionals que normalment escapen a la conciència (la intensitat dels batecs del cor, funcions digestives, temperatura corporal,etc); passa gran part del seu temps cercant diagnòstics i mirant de pal·liar els seus símptomes tot alterant el funcionament normal (dietes específiques, cuidados extrems, etc.); i naturalment amb un alt grau d’angoixa que només es veu pal·liat temporalment quan algun professional confirma o desconfirma una possible malaltia.

Trastorn obsessiu-compulsiu (toc)

Què és?

És un trastorn caracteritzat per la presència d’obsessions i compulsions que generen un alt grau de malestar i interferència en el fumcionament quotidià de la persona que el pateix i moltes vegades del seu entorn.

Les obsessions es defineixen com a pensaments, impulsos o imatges recurrents i persistents que s’experimenten com a intrusives i inapropiades; que causen ansietat o malestar significatiu i que no es redueixen a simples preocupacions excessives sobre problemes quotidians. La persona afectada tracta d’ignorar, suprimir o neutralitzar les obsessions amb altres pensaments, impulsos o imatges.

Les compulsions poden ser actes (rentar-se les mans, ordenar objectes, comprovacions, etc.) o actes mentals (resar, comptar o repetir paraules, etc.) amb caràcter repetitiu, que l’individu es veu obligat a realitzar en resposta a la seva obsessió per tal de prevenir o reduir el malestar o una situació negativa.
En algun moment del curs del trastorn, l’individu reconeix que les obsessions o les compulsions resulten excessives o irracionals.

Estrès (laboral, familiar, vital...)

Què és?

L’estrès pot ésser definit com un conjunt de símptomes ansiosos que es donen en resposta a un estressor però amb més intensitat de la que es consideraria normal. Es sol produir quan la suma o coincidència de problemes laborals, familiars o de salut, desborden els recursos psicològics de la persona per a fer-hi front i es produeix una reacció d'estrès, acompanyada d'estats depressius o d'ansietat. Es considera agut si dura menys de 6 mesos i crònic, si dura més.

Hàbits i tics nerviosos

Què és?

Un tic és una vocalització o moviment motor sobtat, ràpid, recurrent, arrítmic i estereotipat que s’experimenta com a irresistible, però que pot suprimir-se durant periodes de temps variables, tot i que la seva aparició acostuma a ser en diverses ocasions durant el dia. Acostumen a fer-se més notoris en situacions i periodes d’estrès i a reduir-se durant activitats absorbents per a la persona (llegir, cosir, etc.) i durant el son. Normalment apareixen abans dels 18 anys d’edat i generen un notable malestar i moltes vegades un deteriorament significatiu a nivell social, laboral o en altres àrees d’activitat de l’individu que ho pateix.

Metodologia de Psigma

El tractament psicològic per a treballar els diferents trastorns d’ansietat varia segons la corrent epistemològica del professional que atèn la demanda. Tot i així, normalment inclourà totes o la majoria de les següents intervencions:

Una primera part d’exploració del problema i de coneixement de la persona:

  • Exploració del problema: quan es dóna, on, amb qui, des de quan, oscil·lacions en el temps, disparadors del problema, atenuants, solucions intentades, creences i atribucions entorn al problema,etc.
  • Exploració de la persona: personalitat, manera d’enfocar el problema i d’altres anteriors, situació personal, història de vida, xarxa de recolzament, recursos i dificultats pròpies, estat de salut, etc.

Entenem que això és imprescindible pel professional, doncs l’ajudarà a adoptar l’enfocament que consideri més adequat pel tipus de problema i per la manera de ser de la persona; però alhora considerem aquest punt de màxima importància també per ajudar al demandant a donar més sentit al que està succeïnt, la qual cosa pot donar certa tranquil·litat i control davant la incertesa i l’angoixa que d’entrada es pot sentir a l’experimentar qualsevol dels trastorns d’ansietat, però també de vegades ja genera el desbloqueig del problema.
Alguns dels professionals de l’equip de Psigma opten per a fer una devolució clara després d’aquest anàlisi inicial, amb proposta d’acció i negociació d’objectius; i d’altres opten per treballar directament sobre el problema en cas de que es mantingui.

  • Explicació de la psicofisiologia de l’ansietat: Què és l’ansietat, perquè apareix aquesta resposta en els humans, quin sentit tenen tots i cadascun dels símptomes, com funciona, mites i pors al voltant de l’angoixa i les crisis de pànic, etc.
  • Abastiment de recursos per a reduir la simptomatologia (segons tipologia): tècniques de relaxació i respiració, desviament de l’atenció, autoinstruccions, escriptura de pensaments i/o emocions, prescripció d’activitats agradables/relaxants, reestructuració de pensaments negatius, tècniques estratègiques, etc. I exposició progressiva a les situacions temudes, preparant sovint el maneig de certes situacions difícils que s’anticipen degut a freqüència, probabilitat, etc.

La simptomatologia ansiosa en general ens ajuda a adonar-nos de que alguna cosa no està acabant de funcionar bé en la nostra vida. Des de Psigma pensem que podem ajudar-vos mitjançant els processos descrits a pal·liar tota aquesta simptomatologia, però pensem que moltes vegades per fer-la desaparèixer totalment o prevenir-ne una nova aparició futura, és necessari tractar de desbloquejar allò que ha provocat que es doni el símptoma: insatisfaccions vitals, conflictes per resoldre, falta d’autoestima, bloquejos emocionals, problemes relacionals (parella, família, filials...), etc. els quals tractarem de manera complementària.

Evolució - pronòstic

Si aconseguim un bon vincle pacient-terapeuta, i un cop negociat el canvi (proposta de tractament) es vol tirar endavant, l’evolució acostuma a ser molt positiva, i els resultats variaran a nivell temporal segons problemàtica, situació, recursos i maneres de fer personals; però sempre amb un bon pronòstic pel que fa als trastorns d’ansietat.

Contacta amb Psigma

620 756 015
info@psigma.cat
Formulari de contacte

Barcelona
C. Aragó 268, 3er 1a

Vic
C. Morgades 19, ent. 3era

Manresa
C. Vilanova, 1-3, 1er F, (Plana de L'Om)
T. 938 723 263

Girona
C. Barcelona 61, 2n 1a

Psigma

L’equip de psicòlegs a Vic, Barcelona, Manresa i Girona som especialistes en psicologia infanto-juvenil i d’adults en el diagnòstic i tractament psicològic. També som experts en teràpia de parella a Barcelona, Vic, Manresa i Girona, sexologia, creixement personal i psicologia jurídica. No dubtis a demanar-nos informació. L’equip multidisciplinar de salut de PSIGMA et donarem la informació que necessitis.

Àrea clients