centre de psicologia assessorament personal i salut PSIGMA

Català  /  Castellano

Com estàs?

620 756 015

Hola, vols que parlem?

 

Si   Ara no, gràcies

Inici / Unitats / Addiccions i drogodependències

Unitat d'addiccions i drogodependències

Has pensat mai en deixar les drogues i no saps com fer-ho?
Vols aprendre a controlar-te i a sortir de les addiccions?
Voler no sempre és poder i a Psigma sabem com ajudar-te!

 

Som un equip especialitzat en el tractament d’addiccions i drogodependències.
Treballem en equip per oferir un tractament personalitzat, centrat en les necessitats i objectius de cada persona.

T'adones que perds el control i per això consumeixes
o beus més del que t’agradaria?

Les addiccions

foto_prova

Les drogues i certs comportaments tenen efectes reforçants -és a dir, les ganes de repetir-ho-, i potencialment poden dur-nos primer cap a l'abús i finalment a l'addicció.

Una addicció no té una sola causa. De fet, els factors genètics, psicològics i socials que porten a l'addicció són diferents en cada persona.

Després de treballar en diversos casos, per experiència podem afirmar:

 • El consum comença perquè se'n vol obtenir alguna cosa positiva com ara eliminar el malestar, evadir-se dels problemes, sentir-se millor amb un mateix, ...
 • El consum es converteix en un problema quan es fa més cops dels necessaris, i fins que se n’acaba perdent el control.
 • Hi ha intents per deixar-ho, però sense èxit. Apareix la culpabilitat i les mentides. Els problemes socials i econòmics s’agreujen.

Llegir més

Un problema d’addicció no es pot limitar a una única causa. En cada persona hi ha diferents factors que hi intervenen: predisposició genètica, trastorns de la personalitat, condicionants socials, antecedents familiars, etc.

És important, doncs, en primer lloc detectar quins han estat els factors que han conduït la persona cap a aquest problema (els factors desencadenants o d’inici). I després, s’han de descriure quins són els factors que mantenen aquest funcionament problemàtic per a la persona en el moment actual (els factors de manteniment). És a dir, entendre com s’inicia el problema i com es manté.

En molts casos, la persona ha buscat en l’ús de la substància disminuir un malestar de la seva vida. Ara bé, és una estratègia que a curt o llarg termini comporta un agreujament de la situació.


Tipus d’addiccions

Addicions lligades al consum de substàncies psicoactives

Quan parlem d’ús problemàtic d’una substància ens referim a la dependència o a l'abús d’una o varies substàncies. Dins d’aquesta categoria podem trobar substàncies il·legals com la cocaïna i el cànnabis. També podem trobar-hi substàncies legals com l’alcohol, el tabac, els ansiolítics, els antidepressius, etc.

Addiccions comportamentals

Quan parlem d’addiccions comportamentals ens referim a comportaments problemàtics d’àmbit compulsiu en què no intervé cap substància. Dins d’aquesta categoria trobem els problemes de ludopatia o addicció al joc, compres compulsives, addicció al mòbil, internet, addicció al sexe, etc.

No és correcte pensar que hi ha unes substàncies o uns comportaments més “dolents” que d’altres. És important tenir present que en qualsevol d’aquests casos hi ha un patiment que deteriora els factors econòmic, social, familiar i laboral de la vida d’una persona. Per aquest motiu, la detecció ràpida i el tractament d’un problema d’addicció en les primeres fases es tradueix en un millor pronòstic.

Per què Psigma?

Treballem a partir d’un model psicoterapèutic centrat en la persona. Partim de les seves necessitats i potencialitats per dissenyar un tractament personalitzat, tenint en compte l’addicció en la persona en el seu conjunt. No ho enfoquem com un problema aïllat.

El procés psicoterapèutic és compatible amb la vida quotidiana. Ens adaptem a les necessitats de cada persona perquè pugui alternar el tractament amb les responsabilitats laborals i familiars.

Som un equip psicoterapèutic inquiet, compromès i en formació contínua. Estem a primera línia de les investigacions i els tractaments més nous en temàtica d’addiccions, i incorporem aquells avenços que han demostrat la seva eficàcia.

En són exemples, el suport a l’acompanyant terapèutic, una figura proposada des dels models europeus; o el mindfulness, una tècnica i filosofia de vida que està demostrant la seva eficàcia en la prevenció de recaigudes.

Com a unitat especialitzada de Psigma, formem part d’un equip més ampli de professionals de la salut que ens permet fomentar el suport i la coordinació entre nosaltres. D’aquesta manera podem oferir solucions i tractaments específics per a problemes circumdants com, per exemple, l’osteopatia per alleugerar lesions i tensions musculars, o la psicologia jurídica per a processos de divorci i custòdies.

Quina és la nostra metodologia de treball?

foto_prova

A Psigma no tractem els pacients segons el tipus de consum, ja que considerem cada cas únic. Nosaltres planifiquem un tractament individualitzat de la manera següent:

Primera fase: diagnòstic i valoració

És la fase de valoració i diagnòstic del pacient i la seva família.
De la valoració, se n’obté una indicació sobre si es pot fer un tractament ambulatori (el pacient pot assistir al centre mèdic) o si és necessari un ingrés a curt o llarg termini.

Segona fase: indicació

En cas que el pacient s’hagi d’internar en un centre mèdic, es treballarà paral·lelament amb la família.
Ara bé, si el pacient reuneix les condicions per fer el tractament ambulatori, començaria la fase de tractament.

Tercera fase: contracte de tractament

Un cop buscada i analitzada la causa de l’addicció s’estableixen unes metes.
A Psigma, les sessions de treball en equip per superar una addicció inclouen durant tot el tractament:

 • Assistència als pacients amb l'objectiu de reduir o aturar el consum de drogues, així com prevenir o detectar altres comportaments de risc (fracàs escolar, agressivitat, problemes amb l'alimentació, relacions emocionals i sexuals de risc, delinqüència, conducció temerària…).
 • Atenció psicoterapèutica individualitzada. Crear un espai de confiança amb el pacient per avaluar la situació de consum (ús, abús o addicció) i afavorir així la presa de consciència tant de la situació com d'altres conductes de risc. Això ens ha de portar a motivar un canvi de conducta per part del pacient.
 • Avaluació psiquiàtrica: valoració d'un metge-psiquiatre especialitzat per establir un diagnòstic psicopatològic si convé.
 • Teràpia en grup: espai on s'afavoreix una reflexió crítica sobre el consum de drogues.
 • Teràpies familiars: sis sessions quinzenals estructurades en contingut teòric, que afavoreixen la comprensió de la drogodependència, l'intercanvi d'experiències, i l'adquisició de noves eines per fer front i afavorir la millora del pacient i la seva família.
Quarta fase: seguiment (dos anys posteriors a l’alta)

Un cop s'han aconseguit les metes, s’ha de mantenir un cert contacte amb el pacient per evitar possibles recaigudes i, al mateix temps, acomiadar-se d’ell

Serveis de la unitat

Psicòleg

Buscar la causa de l’addicció. Es fa una anàlisi de com s’ha produït l’inici del consum i com ha esdevingut un problema per a la persona, desgranant els factors que fan que mantingui aquest comportament problemàtic.

Treballar aspectes de la personalitat del pacient. La personalitat és dinàmica: fa que tingui la capacitat de poder canviar. Entendre’s millor a un mateix fa repensar les decisions a l’hora de consumir. Hi ha aspectes de la personalitat i del funcionament que la persona pot treballar per millorar la seva qualitat de vida.

Convèncer que el fet de deixar la droga li serà positiu per a la vida. Moltes vegades, els pacients venen perquè l’entorn hi insisteix molt, però no amb el convenciment de voler deixar la substància. La feina del terapeuta en aquest cas és aconseguir que el pacient recapaciti la seva conducta sobre si el que està fent li aporta coses positives. És important tenir en compte que si una persona vol fer les coses a la força, a la mínima que pugui, tornarà a buscar la substància. Un cop ja hagi recapacitat i hagi acceptat el fet de voler deixar la substància, llavors s’activa el protocol de control. En teràpia es donen eines per tal d’evitar les recaigudes i, alhora, es treballa l’arrel del problema. En molts casos, la persona amb problemes per consum arriba a la consulta empesa o pressionada per la família o l’entorn proper. En aquests moments la persona encara mostra ambivalències que presenten dubtes de si deixar o continuar el consum. Contemplar i analitzar l’ús que fa de la substància d’una manera crítica ajuda a problematitzar l’ús que en fa i tenir una perspectiva més realista i responsable del seu comportament. En moltes ocasions, els familiars i l’entorn proper poden detectar aquests problemes amb més facilitat que la persona que els pateix, a causa de la pròpia problemàtica de l’addicció. És important atendre la família com un conjunt: un sistema en el qual quan una de les parts pateix acaba repercutint en els altres. Un problema d’addiccions o abús de substàncies va més enllà d’una qüestió individual.

Treballar amb famílies. Moltes vegades aquestes famílies arriba a un punt en què estan tan desesperades que no saben què fer. A Psigma, si convé, fem teràpia familiar per donar recolzament a les famílies que normalment ho necessiten. Si és necessari, també fem teràpia per tal de canviar els rols familiars que poden afectar la situació en què es troben. L’orientació i assessorament familiar és essencial en el tractament per a la dependència o abús d’una substància. El familiar pot ser un element de suport important per al pacient, o bé, pot ser viscut com un controlador i repressor. És important que els familiars o persones properes entenguin la problemàtica i el procés pel qual passarà la persona: les fases del tractament, les recaigudes… Capacitar els familiars per poder actuar en cada moment els ajudarà a sentir-se més eficaços i segurs. Saber què s’ha de fer i què no s’ha de fer en determinades situacions tranquil·litza l’entorn proper i li dóna un paper més actiu en el procés de recuperació. Les situacions de conflicte i l’estrès són factors que no afavoreixen el procés de recuperació i, per tant, conèixer-los, permet prevenir-los. Millorar la resolució de conflictes ajuda a modificar positivament el clima familiar i, alhora, millorar la recuperació del pacient.


Psiquiatre

Un cop el pacient ha pres la decisió de voler deixar la substància, el psiquiatre s’encarregarà d’oferir la possibilitat de beneficiar-se d’una medicació per reduir el desig de consum. Des del punt de vista farmacològic comptem amb diverses opcions que acompanyen el tractament psicològic. En la fase de desintoxicació, la medicació pot ajudar a la persona a superar el síndrome d’abstinència d’una manera més lleu, reduint el patiment. En altres casos, la medicació pot ajudar-nos a controlar altres símptomes de tipus ansiós o depressiu. Altres fàrmacs actuen en la prevenció de recaigudes, convertint-se en un al·licient per continuar amb l’abstinència (ex. Colme, Antabus).

La medicació s’aconsella de manera puntual i durant el temps que ho requereixi, tenint en compte l’anàlisi prèvia.


Acompanyant terapèutic

Aquest professional es dedica a fer una feina de control extern del pacient ja que, moltes vegades, ell no es pot autocontrolar. Algunes de les tasques que pot exercir aquest professional són les següents: un control de l’economia del pacient, un control d’orina, o canviar l’entorn del pacient ajudant-lo a buscar activitats d’oci sanes que individualment no està acostumat a trobar.

L’acompanyant terapèutic és una persona propera i experta en casos d’addiccions. Està enfocada a promoure el canvi de la persona i arrelar els nous hàbits estudiats en la quotidianitat del pacient. És aconsellable en aquells casos en què l’entorn tingui una forta sobrecàrrega i la persona requereixi un suport extern (fora de consulta) per validar i adonar-se que els canvis que es proposa són possibles.

Moltes vegades, la persona es percep incapaç de reconduir situacions o materialitzar, en el seu dia a dia, els canvis que es proposa. Les recaigudes reiterades, la falta de suport familiar i/o social pel canvi, construeixen una torre de fracassos i intents fallits que la persona viu amb molt malestar. Aquesta persona es recolza en la frase típica: “Ho he intentat tants cops i no ha funcionat… Segur que no seré capaç de fer-ho”. Aquesta figura terapèutica ajuda a millorar l’autoconcepte de la persona i la seva capacitat d’autoeficàcia.


Acompanyament terapèutic en adolescents

Aquesta figura està centrada en els adolescents. És una figura que, a més, pot donar molta tranquil·litat als pares. Una de les tasques que podria desenvolupar aquest professional seria la d’anar a buscar el noi a casa per tal de portar-lo a l’escola, despertar-lo, etc. En resum, la necessitat d’activar-lo. D’aquesta manera s’aconseguiria que el pacient iniciés l’establiment d’unes bases per començar a normalitzar la seva vida. La figura de l’acompanyant, en termes metafòrics, seria com el bastó que necessita algú quan s’està recuperant d’una operació, però en aquest cas, traspassat a l’àmbit psicològic.


Teràpia de grup

La teràpia de grup és molt útil per als pacients, principalment perquè permet que s’adonin que moltes persones estan patint situacions iguals o semblants. És un procés on hi estan involucrades moltes persones que estan passant per moments complicats. Aquesta teràpia col·lectiva serveix perquè a través de l’experiència que estan vivint els diferents pacients, puguin ajudar-se entre ells. Això sí, sempre amb la supervisió de dos psicòlegs.

La teràpia de grup té un avantatge rellevant davant la teràpia individual, i és que permet realitzar pràctiques que poden ser com un entrenament previ per fer front a situacions de la vida quotidiana. A més, la interacció amb els altres membres del grup permet treballar diferents aspectes de la persona que van sorgint en la mateixa dinàmica grupal.


Els professionals

Raquel Ariza. Psicòloga.

foto professional

La meva curiositat per entendre el funcionament de la ment i les relacions socials em van portar a estudiar psicologia. He convertit la meva vocació per ajudar en la meva professió. Sóc una psicòloga guarnida d’inquietuds socials i compromesa amb el benestar de les persones i les problemàtiques socials, elements que han orientat tant la meva formació com el meu bagatge professional i s’ha materialitzat en el trípode de la meva ocupació actual: l’investigació i formació, el treball social i comunitari com a psicòloga de salut mental en l’àmbit públic i la psicoteràpia privada a Psigma en el tractament de les addiccions.

Des d’una perspectiva humanista confio en el potencial de cada persona i la seva capacitat d’aprenentatge per a viure en plenitud i benestar amb si mateixa i amb els altres. En el transcurs de la vida, cadascú passa per episodis crítics que condicionen en gran mesura el com som (la identitat), com ens veiem (l’autoestima), com ens relacionem amb els altres i com veiem el món. Afortunadament, el concepte de salut en l’imaginari social està canviat i això es materialitza en més demandes d’ajuda, apostant per “voler estar bé i millor” i la prevenció. La psicoteràpia té un rol clau en concepte de salut: t’ajuda a conèixer com ets, com et relaciones amb els altres i l’entorn, el que permet reflexionar en una relació de confiança i respecte incondicional. Tota dificultat, un cop superada, si es treballa pot esdevenir un profitós creixement personal.

 • 2009 Llicenciatura en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona i Universidad Autónoma de Madrid.
 • 2012 Màster en Antropologia mèdica i salut internacional per la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.
 • 2013 Formació en Mindfulness per FUMH centre adscrit UAB.
 • 2015 Postgrau en Psicoteràpia Integradora Humanista per l’Institut Erich Fromm.

Actualment:

 • Responsable a Granollers del pilotatge d’un projecte de Salut Mental, liderat per la Federació Salut Mental Catalunya i la Generalitat de Catalunya dins el Pla director de Salut Mental i Addiccions.
 • Formació a grups i equips de treball sobre tècniques de gestió de l’estrès, maneig de situacions d’alta exigència i grups d’ajuda mútua.
 • Atenc en psicoteràpia individual d’adults i teràpia familiar en problemes d’addiccions a Psigma, a les seus de Vic i Girona.

Carles Berché. Psiquiatre.

foto professional

Nascut en la dècada dels 60, de ben petit volia ser científic però la vocació humanista s'anava fent més forta a mesura que creixia... Vaig tenir clar que volia ser psiquiatre!

Vaig estudiar medicina i l'any 1996 entro en la Cooperativa de Treballadors de la Salut Mental “Comunitat Terapèutica del Maresme”, on completo la meva formació. Però en tot aquest temps no he parat de formar-me de manera continuada, tant en Salut Mental com en Drogodependències. També presento treballs que són acceptats i exposats a Congressos nacionals i internacionals

Al 2000 agafo les maletes i em presento a la Fundació Sant Hospital de La Seu d'Urgell on sóc nomenat Cap de Servei de Salut Mental, dirigint i organitzant la Salut Mental pública d'una àmplia àrea dels nostres Pirineus.

Al final del 2013, fundo Psiquiatriapirineus, i des de principis d'aquest 2014 formo part de l'equip professional de Psigma. Crec que des de l'àmbit privat puc dedicar-me a l'atenció de les persones oferint un servei integral, sense llistes d'espera, atenció directa sense les limitacions de temps típiques, i fàcil disponibilitat gràcies a les noves tecnologies... Ara sí puc treballar com crec que s'ha de fer, amb alts estàndards de qualitat i oferint un nivell d'excel·lència.

 • Llicenciat en Medicina per la Universitat de Barcelona al 1987.
 • Estudis d'especialització en Psiquiatria a la Comunitat Terapèutica del Maresme del 1996 al 1999.
 • Mestratge de Clínica en Salud Mental a la Universitat de Barcelona de 1997 al 1999.
 • Diploma d'Alts Estudis Avançats com a Investigador en el Programa de Doctorat “Estudios Avanzados en Ciencias Biomédicas”, Universitat de Lleida 2006.
 • Ha participat com a ponent i presentant treballs d'investigació a la 2ª Conferència Europea de la OMS “Millora de la qualitat en serveis de salut mental” 1998, V Congreso Nacional de Psiquiatria a Saragossa l'any 2000, XXIX Jornadas Nacionales de Socidrogalcohol a Lleida al 2002, 18th ECNP Crogress del European College of Neuropsychopharmacology a Amsterdam, al 2005.
 • Tutor i formador d'alumnes de Psicologia Clínica i de Psicopedagogia a la UNED entre 2005 i 2006, del Curs de Formació per a la capacitació en Psiquiatria Forense del 2005 al 2007 (Departament de Justícia, Generalitat de Catalunya).
 • Ha treballat com a col·laborador professional amb Credeyta (Creativitat, desenvolupament i Talent) ajudant als nens amb problemes escolars per superdotació i talent, i altres problemes. Amb Tebex en medicina i psiquiatria forense. I al S.I.S. , empresa de serveis socials i assistencials, com a Director Mèdic.
 • Postgrau en "Avances en Drogodependencias", Universitat de La Laguna, 2011.
 • Cap dels Serveis de Salut Mental i Addiccions a la Fundació Sant Hospital del 2002 al 2013.
 • Des del 2013, fundador de PsiquiatriaPirineus.

Jaume Petit . Psicòleg.

foto professional

El meu recorregut en el camp de les addiccions comença al 1991 i he treballat en diferents dispositius en combinació sempre amb la meva consulta privada.

Estic molt content de poder participar en aquest nou i decidit projecte de Psigma i aportar-hi tot el millor que pugui en l’atenció a les famílies i a tot l’equip d’atenció.

 • Psicòleg Especialista en Psicologia Clínica. Llicenciat per La Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació –Secció Psicologia Clínica- de la Universitat de Barcelona (1985). Col·legiat nº 2852 del COPC.
 • Treballant en consulta privada des de 1991 i compaginant actualment amb la coordinació de l’Àrea Clínica de la Associació C.Fronts (Clínica en les fronteres), i promotor i docent de l’Escola d’Acompanyament Terapèutic de Barcelona.
 • Soci/participant de la revista Intercanvis i de la Asociación Española de Neuropsiquiatria.

Eduard Darbra. Psicòleg.

foto professional

Sempre m'ha agradat ajudar a la gent. Les persones que tenen problemes amb poder controlar sigui el consum d'una substància o alguna conducta que debiliti la qualitat de vida són persones que fan patir.

El meu recorregut per al camp de les addiccions comença a projecte home, on hi havia gent en risc d’exclusió social que volia deixar el món de les drogues. El meu recorregut va continuar al Cas del raval de Barcelona. Aquells pacients ja estaven en situacions extremes, i molts d'ells la seva vida només consistia a buscar droga, consumir i sobreviure. Era la manera que tenien d'evadir-se i no pensar en la vida. Allí la gent també tenien unes vides molt complicades. Finalment vaig anar a una comunitat terapèutica on vaig tenir la primera presa de contacte amb l’acompanyament terapèutic, allà hi havia gent de tot tipus, gent que realment volia deixar el consum i patia, i gent que en un principi i anava per força i després acabava veient que sí que era millor deixar el consum. Això si amb una gran despesa econòmica. Després de veure això vaig decidir que jo volia ajudar a la gent d'una manera que fos més assequible pel pacient i els seus familiars, arran d'aquí vaig decidir entrar en el projecte de Psigma.

 • Llicenciat en Psicologia per la universitat Ramon Llull
 • Psicòleg col·legiat número 19677
 • Màster en psicologia clínica i de la salut per la universitat Ramon Llull
 • Màster de psicologia i sexologia clínica i de la salut per la universitat de Barcelona
 • Curs de constel·lacions familiars
 • Curs de psicologia sistèmica.
 • Curs de psicologia d’addiccions
 • Seminari d'addiccions
 • Curs d’acompanyament terapèutic


Tarifes

Serveis de la unitat d'addiccions:

 • Sessió amb un terapeuta, 50€ / 60 min
 • Sessió amb dos terapeuta, 80€ / 60 min
 • Sessió psiquiatra individual, 60€ / 60 min
 • Sessió d'acompanyament, 30€

Sol·licita més informació

Facilita'ns les teves dades i et responem!

He llegit i accepto el document de confidencialitat i protecció de dades

Vull rebre informació de Psigma

Contacta amb Psigma

620 756 015
info@psigma.cat
Formulari de contacte

Barcelona
C. Aragó 268, 3er 1a

Vic
C. Morgades 19, ent. 3era

Manresa
C. Vilanova, 1-3, 1er F, (Plana de L'Om)
T. 938 723 263

Girona
C. Barcelona 61, 2n 1a

Psigma

L’equip de psicòlegs a Vic, Barcelona, Manresa i Girona som especialistes en psicologia infanto-juvenil i d’adults en el diagnòstic i tractament psicològic. També som experts en teràpia de parella a Barcelona, Vic, Manresa i Girona, sexologia, creixement personal i psicologia jurídica. No dubtis a demanar-nos informació. L’equip multidisciplinar de salut de PSIGMA et donarem la informació que necessitis.

Àrea clients