Cat / Esp

Ens estirem…?!

Molta gent en parla, ha buscat informació en llibres, a l’ordinador… malgrat tot, no són tantes les persones que els practiquen, parlem dels estiraments musculars.

Se sol creure que només cal que es facin quan es va afer un gran esforç esportiu, una competició, o una caminada llarga i si es va a passeig,  o es considera que és poca cosa el que es va afer es deixen de banda.

Habitualment es deixen per falta de temps i sovint s’escolta: tinc una hora per poder caminar, o he reservat pista una hora, o quan arribo a casa estic tant cansat que prefereixo…… i per tant no tinc temps per dedicar-me als estiraments.

Doncs bé, cal dir que ells formen parts de l’hora guardada, de la caminada, no se’ls ha de considerar un afegitó, sinó un plus a la salut muscular, a la salut articular i per tant a la salut del nostre cos.

Quan estirem no només es treballa la musculatura, el tendó o /i el lligament, també hi ha d’altres estructures que hi estan implicades com el teixit fascial – les fascies-. Estirant movem i activem els centres energètics o xacres, movem òrgans i vísceres i també hi ha moviment a nivell mental i emocional.

El fet d’estirar, direm que és una acció preventiva de lesions, tant si es va a fer una activitat esportiva com si es va a treballar.

 

Els estiraments cal que es facin abans i després de l’activitat. Els que es fan a abans de l’activitat van encaminats a preparar la musculatura.

Els que es fan després de l’activitat van encaminats a relaxar la musculatura i a estirar  la musculatura que ha estat escurçada i més tensa.

Després d’una activitat muscular (esportiva o de treball) la  musculatura està amb un tò més elevat, passa a  un estat de tensió, i cal fer-los per poder baixar el tò i relaxar-los, al fer-ho ens adonarem que també es relaxa la ment aportant un millor descans, de més qualitat, en el cas de fer-los abans d’anar a dormir, de manera que el següent dia la musculatura està més relaxada i els teixits estan nets de substàncies de ferralla, s’hauran eliminat les toxines. Si es realitzen durant el dia, aquesta relaxació ens prepara per la jornada; podent estar actius, calmats i serens a la vegada, en un estat d’atenció adequat per entrar en acció.

Aquest estiraments seran:

  • Progressius i mantinguts en el temps, i acompanyats pel ritme respiratori, o sigui sense bloquejar la respiració.
  • Es faran estirament més globals, on s’estira tota una cadena muscular, i sobretot es tindrà present la musculatura de la cadena posterior, la del darrere la cama, ja que és de les que es tensa més.
  • Cada estirament o postura d’estirament s’hi estarà entre 1.5 /2 minuts.

 

I… què més ens aporten els estiraments?
estirament cadena posterior_dibuix

  • Reducció de la tensió muscular.
  • Augment de l’amplitud dels moviments.
  • Augments de la coordinació.
  • Millora del coneixement del propi cos.
  • Prepara la musculatura per a l’activitat.
  • Millora la circulació.

 

i… recordar que NO són exclusius dels esportistes, és importat estirar com a activitat preventiva, i de benestar i millora del cos i la ment.

Després de la feina, o abans, d’una caminada, un passeig, o esport, estira.