Cat / Esp

Addiccions: com els terapeutes podem motivar “cap al canvi”?

Bon dia psigmalectors/es! Aquest mes de febrer el dediquem a la difusió del treball sobre les addiccions i les drogodependències. Ens agrada fer arribar a tothom que no hi ha tanta distància entre una persona que es troba amb aquesta dificultat i les que no s’hi han trobat mai. Hi … Llegir més