Cat / Esp

Discussió, problema o solució?

Bon dia!

parlarem de temes de parella, més concretament em centraré en les discussions. Cal explicar primer, que les discussions entre les persones formen part de la normalitat en les relacions i no suposen necessàriament un problema, discutir és una forma de comunicar-nos però pot resultar també en malentesos, baralles, frustració, sentiments d’incomprensió, de ràbia, etc.

L’article va dirigit a les persones que es troben en algun tipus de relació en la que les discussions s’han convertit en un problema. Evidentment hi ha molts matisos entre el discutir de manera funcional i discutir de manera destructiva, de vegades inclús arribant a extrems en els quals pot aparèixer la violència, el maltractament o algun tipus d’abús de poder que cal aturar de manera urgent amb ajuda professional.

Deixant de banda els extrems, en aquest article em vull enfocar en aquells casos en els que les discussions van erosionant la relació i que sovint es converteixen en la dinàmica habitual de comunicació, entrant en “bucles” on les posicions no es mouen i els temes es repeteixen i que mantenen la tensió i el malestar.

Com he apuntat al principi, les discussions són una forma de comunicar-se, per tant, el que en interessa és mantenir la comunicació però canviar aspectes com les formes, el context, les dinàmiques interaccionals i posar atenció en el sentit de les paraules que s’expressen i les emocions que s’evoquen.

En sessió ajudem a construir i/o rescatar eines i conceptes que ens poden facilitar el canvi com per exemple la assertivitat, la autoestima, la gestió emocional, la escolta activa, la compassió, etc. També resulta molt útil analitzar els cercles viciosos que estanquen les relacions i buscar la manera de trencar la roda per a provocar canvis en positiu.

El primer pas per a resoldre un conflicte és reconèixer-lo, parlar-ne i si convé buscar ajuda d’un professional

 

qualificat.