Cat / Esp

Ho has provat?

L’adolescència és una etapa de la vida amb molts canvis i molts descobriments, i com a pares, en algunes ocasions ens pot costar trobar l’equilibri idoni entre la llibertat i la protecció cap als nostres fills. Les drogues solen ser un dels principals motius de preocupació i per això avui us en volem parlar en aquest post!

Les drogues sempre han estat convivint amb nosaltres i malauradament també ho faran en un futur, per tant, és un fet a acceptar més que no pas a negar. Cal doncs, millorar-ne el coneixement i l’actitud cap a elles, ja que parlar de drogues als nostres fills no sempre equival a parlar d’addicció o problema i per això és important fer-ne la distinció adequada per prevenir i fer-ne un ús no problemàtic.

Però, com podem PREVENIR i reduir el risc de que els nostres fills tinguin problemes amb les drogues? Alguns aspectes bàsics a tenir en compte són la importància de fomentar la responsabilitat i potenciar l’autonomia dels nostres adolescents. A més a més, caldrà també canviar la perspectiva que tenim sobre el consum, centrant-nos en els usos de la droga i no tant en la substància en si mateixa, tenint en compte que hi ha altres riscos més enllà de l’addicció i que també cal prevenir.

Per exemple, si fem una lectura d’una escena centrant-nos només en la “substància” podem pensar que un/a adolescent que una nit de carnestoltes s’hagi emborratxat és menys greu que un/a altra que hagi consumit cocaïna. Amb aquesta perspectiva ens perdem informació rellevant alhora d’analitzar els riscos presents en la situació, perquè ens centrem en: “l’alcohol és legal, no serà tan dolent com la cocaïna, que és il·legal i més forta”.

Doncs bé, analitzem-ho des de la perspectiva de l’ÚS DE LA DROGA. Aquí se’ns presenten interrogants a respondre: era la primera vegada que consumia? Com es trobava ell/a? Per quin motiu ho feia? Amb qui estava consumint? Com o de qui havia obtingut la droga? Coneix les propietats de la substància i els seus efectes en diferents dosis?
L’alcohol té un efecte depressor i el seu consum desmesurat pot derivar en situacions de risc i perill: desinhibició excessiva, baralles, accidents de trànsit, relacions sexuals forçades o sense protecció, etc.. En aquest sentit, resulta clau entendre que si es consumeix o es vol consumir una droga, és necessari informar-se’n abans. Conèixer el “prospecte” d’allò que es vol provar o consumir: els seus principis actius, efectes, com es consumeix, contraindicacions, precaucions, interaccions amb altres substàncies, efectes secundaris, com actuar davant una intoxicació, etc. La informació que l’adolescent en tingui prèviament, amb qui es trobi en aquell moment (entorn de confiança) així com també haver pres les precaucions adequades, són aspectes necessaris per evitar riscos indesitjables.

Com a pares, hem de ser capaços d’abordar aquests temes a casa i tenir l’interès -també- d’aprendre’n més, fent un exercici d’empatia i apropant-nos amb respecte al nostre fill/a. Atrevir-nos a mirar des de la lògica de la “provisionalitat” de l’adolescent: “avui sí i demà no ho sé”. D’aquesta manera, podrem donar respostes útils davant el consum, estratègies per prevenir problemes i donar pautes per a un consum no problemàtic.

També és important saber transmetre als nostres fills una imatge positiva del fet d’estar “serè” en aquests espais d’oci, doncs és important fer-los entendre que no cal estar begut o col·locat per divertir-se, treure’s la vergonya, relacionar-se, etc.

Així doncs, no cal alarmar-nos sense motius evidents però tampoc resulta convenient “passar del tema”. Cal fer l’esforç de veure les coses des de la perspectiva del JOVE D’ARA, sense deixar-nos endur per les nostres pròpies pors i ansietats. Només apropant-nos amb respecte a l’altra persona podem arribar a conèixer les seves necessitats i donar-li suport en el seu creixement.

Raquel Ariza
Psicòloga i antropòloga mèdica
Nº Col. 18285