Cat / Esp

Mobbing i Burnout, Mals de la nostra època…

La funció del psicòleg forense està adquirint cada vegada més importància en assumptes de caràcter civil i laboral, realitzant valoracions psicològiques en el context legal, actuant com a pèrit de part o be per designació judicial. És cada vegada més habitual la realització de peritatges psicològics en assumptes d’incapacitació, valoració de seqüeles i lesions psíquiques, seqüeles d’ accidents laborals, etc.

Pel que fa a l’ àmbit laboral és necessari considerar, en primer lloc, dos síndromes que cada vegada afecten més a molts treballadors i a la seva capacitat laboral: el burnout i el mobbing, que a pesar de diverses controvèrsies i de no trobar-se específicament recollits als manuals diagnòstics a l’ ús, podem considerar amb entitat nosològica pròpia.

En aquest sentit, van apareixent cada cop més sentències judicials favorables, reconeixent aquests síndromes com accidents de treball. Algunes sentències judicials han reconegut recentment la incapacitat permanent absoluta per assetjament laboral i derivada d’ accident de treball. La valoració aniria encaminada a constatar la existència d’ assetjament i a avaluar les alteracions psicològiques que es produeixen com a conseqüència del mobbing.

El mobbing o assetjament laboral i el burnout (síndrome d’ estar cremat) són dos problemes de salut laboral diferents. Ambdós són causa d’ un elevat absentisme laboral, i fins i tot d’ abandonament de la professió. Els seus efectes són similars degut a la indefensió apresa per part del treballador afectat, però podem definir el burnout com una fase avançada de l’ estrès laboral i que pot arribar a causar una incapacitació total per tornar a treballar. Es tracta d’ una situació d’ inadaptació a l’entorn de treball. El conflicte sorgeix entre la persona i el treball mentre que al mobbing el conflicte sorgeix entre persones. El burnout sorgeix quan es desequilibren les expectatives individuals del professional i la realitat del treball diari. És considerat un trastorn adaptatiu crònic.

Al mobbing hi ha implícit un assetjament. Quan ens referim a això estem fent referència a una pressió laboral que tendeix a l’ autoexclusió. Pot existir assetjament sense que hi hagi depressió laboral. El mobbing sempre serà la causa, i la depressió pot ser-ne una conseqüència. Entenem el mobbing com un dels possibles conflictes laborals que es poden produir en el sí de la empresa. Si detectem que som víctimes d’ aquesta situació es recomanable enregistrar les situacions d’ assetjament anotant les dates, horaris, llocs i possibles testimonis; anotar els sentiments que ens va provocar i conservar qualsevol document o objecte relacionat amb l’ assetjament. És una bona eina parlar del problema amb companys de feina i persones més properes i molt convenient cercar recolzament mèdic i/o psicològic, així com cercar assessorament jurídic.

L’ abús de poder, manipulació i comunicació perversa poden remetre si desenvolupem recursos per afrontar-los.