Cat / Esp

Coaching: una paraula de moda o alguna cosa més?

L’ús generalitzat d’aquesta paraula per designar coses diferents, intensifica la confusió entre el públic, del que és una disciplina reconeguda i contrastada des de fa més de 30 anys, amb molts bons resultats en el món empresarial, esportiu, personal i, més recentment, l’educatiu. 

El coaching és una disciplina professional que està creixent a nivell mundial pels seus múltiples beneficis desprès de relativament poques sessions (entre 6 i 12). Beneficis constrastats per diferents estudis i investigacions que es poden trobar a la xarxa. El coaching s’impregna de diverses disciplines psicològiques, filosòfiques així com la lingüística, i neix com a metodologia a Anglaterra de la mà de John Whitmore a principis dels anys 80, dins del món esportiu i empresarial. 

En Whitmore proposa una metàfora com a principi base d’aquesta disciplina: “Les persones som com un petit aglà, que conté en el seu interior tot el potencial per a convertir-se en un roure”.  I en aquest sentit, el coaching s’enfoca sempre a les solucions i fortaleses més que a l’origen dels problemes o debilitats.

Per a què serveix el coaching?

Quan em fan aquesta pregunta, a mi m’agrada explicar, que el coaching serveix per canviar, transformar, amb la finalitat de guanyar en benestar. Consisteix en un procés d’acompanyament professional, personalitzat i confidencial que ajuda a aconseguir resultats extraordinaris.

Fent un paral·lelisme amb una llevadora que facilita un part, un naixement;  un coach facilita un procés de canvi que porta a terme el client.  

A través de converses estructurades amb el/la coach, la persona pren consciència de la situació, dels recursos, limitacions i fortaleses, incrementant les alternatives i estratègies per aconseguir l’objectiu marcat, generant el compromís i l’acció necessàries per arribar-hi. Sovint quan una persona acut a un professional coach, sorgeixen preguntes del tipus: ‘Llavors, tu no em diràs el què he de fer?’ ,  ‘No em diràs quina és la millor solució?’.   Doncs no.  El o la coach  professional no aconsella, no suggereix solucions, no cura. Si fa això no és un coach, és una altra cosa. Per això, és important diferenciar-ho d’altres disciplines.

Quina diferència hi ha entre coaching, consultoria, psicoteràpia, mentoring o entrenament esportiu?

Una consultoria té a veure amb informació, sistemes i anàlisi, fa recomanacions i prepara estratègies per solucionar un problema. Un bon coach és un expert en persones i ajuda a assolir objectius a persones que potser per si soles no ho aconseguirien.

La psicoteràpia, s’orienta a corregir i superar problemes psicològics, generalment relacionats amb un patiment psicològic, i es parteix sobretot de l’experiència passada.  Amb el coaching es parteix del present (situació actual) cap al futur (situació desitjada) establint quins passos i accions cal fer per arribar-hi. Es compta amb que la persona està “sana” i compromesa amb l’objectiu a aconseguir.

En el mentoring es forma, aconsella una persona amb menys experiència, sobre una temàtica que domina. La relació amb el/la deixeble/a és llarga i de transferència de coneixements i experiència. I en canvi, en el coachingles respostes les té el client, i són processos que duren generalment entre dos i tres mesos.

L’entrenament esportiu es basa en principis esportius com: anar cap a la meta, ser el millor, guanyar a l’altre. En canvi, el coaching reforça les habilitats del client, no ajuda a vèncer l’equip contrari. No ensenya, sinó que ajuda a aprendre.

Quan és útil el coaching? 

El coaching és especialment útil, quan estem en un procés de canvi o necessitem provocar-lo, o bé quan volem millorar o potenciar alguna cosa. Per exemple:

* Per millorar les relacions personals, les habilitats de comunicació o facilitar la presa de decisions.
* Per adquirir hàbits més saludables, que potser ja has intentat abans i no ho has aconseguit com voldries (cuidar el pes, deixar de fumar, fer esport regularment,etc)
* Per reorientar-te professionalment, o ajudar-te a emprendre o potenciar un negoci.
* Per descobrir o desenvolupar noves habilitats.

En definitiva, el coaching  personal, acadèmic i professional està ajudant a moltes persones a assolir els seus reptes, i això va molt més enllà d’una paraula de moda.

Autora del text:  Roser Claramunt Oliva. T. 658560907 Psicòloga Coach. Centre Psigma Barcelona, Manresa i Vic. www.psigma.cat