Cat / Esp

El futur professional dels joves

En aquest article em centraré en analitzar les principals dificultats que experimenten els joves alhora d’escollir el seu futur professional. Es tracta d’un conjunt de factors complex i per tant, em limitaré a exposar els que, des del meu punt de vista, afecten de manera més generalitzada al jovent d’aquest país. 

Cal remarcar que ens trobem en un punt d’inflexió pel que fa a les prioritats alhora de triar un camí professional.

Venim d’una època on es prioritzaven les feines de prestigi, com la d’advocat, metge, etc. També es donava molta importància a les tradicions familiars, era freqüent que el fill seguís els passos del pare. Cal destacar també, el paper de la dona que generalment es dedicava a les tasques de casa i no podia optar a desenvolupar-se professionalment fora dels rols preestablerts de l’època. Això resultava en una certa seguretat alhora d’apostar per un camí o un altre que probablement anava en detriment del nivell de satisfacció laboral.

Aquesta visió xoca de ple amb la societat d’avui dia. Ens trobem en un moment històric de gran inestabilitat en tots els sentits, amb crisis econòmiques, professions que apareixen i desapareixen, l’augment dels contractes temporals, necessitat de dominar idiomes, etc.

A més, les noves tecnologies i la globalització han revolucionat el món multiplicant el nombre de sortides laborals i les vies per a assolir els objectius professionals. L’augment de la competitivitat ha provocat un alt nivell d’especialització de les professions i en conseqüència el període de formació dels alumnes també s’ha allargat considerablement. A més, cal afegir que la idea de ser feliç a la feina va agafant força com una de les prioritats alhora d’escollir, en contraposició a la visió clàssica, on el més important era guanyar-se la vida. 

Així doncs, una gran quantitat de joves sovint es troben atrapats entre la visió clàssica i la realitat complexa del món laboral actual. No és d’estranyar doncs que aquests joves tinguin dificultats per orientar-se cap a un futur tant incert i perdin la motivació pels estudis o vagin saltant d’una carrera a una altra, per posar algun exemple.

A Psigma ajudem als joves en aquest procés d’orientar-se al futur, tenint en compte la complexitat social però sobretot tenint en compte la individualitat de la persona oferint un tracte personalitzat.

Nil Madrenas Girbau, psicòleg sanitari a PSIGMA VIC
nmadrenas@psigma.cat