Cat / Esp

Coaching i intel·ligència emocional

El coaching i la intel·ligència emocional, tenen una finalitat comuna, que és millorar els resultats que ens proposem (en l’àmbit que sigui), i fer-los créixer contínuament.

No importa el què, sinó el com i el per a què fem les coses o actuem d’una manera o un altre. I tots dos conceptes estan molt interrelacionats. En aquest sentit, un procés de coaching, genera auto-coneixement auto-motivació (dues habilitats bàsiques de la intel·ligència emocional) per a la persona que viu el procés de millora, i que són claus perquè pugui dur a terme els diferents passos que li conduiran a la consecució del seu objectiu. D’altra banda, un procés de coaching sempre contribueix a la millora de les nostres habilitats socio-emocionals, independentment que l’objectiu del procés sigui concretament la millora d’alguna d’aquestes habilitats o no.

La neurociencia ja ha demostrat la plasticitat del cervell al llarg de la nostra vida, i el seu canvi d’estructura en funció de com ho entrenem, com ho activem, els nostres pensaments i les nostres accions. Això és una bona notícia, perquè ens ofereix l’oportunitat i capacitat d’aprendre i incrementar la nostra intel·ligència al llarg de tota la nostra vida.

Recordem que Daniel Goleman és el psicòleg nord-americà que va popularitzar el concepte d’intel·ligència emocional, a través de la publicació del famós llibre “La Intel·ligència emocional. Per què pot importar més que el quocient intel·lectual?. Segons Goleman, la intel·ligència emocional és: “La capacitat humana per reconèixer sentiments en un mateix i en uns altres, sent hàbil per gestionar-los adequadament”.

Ser intel·ligents emocionalment implica, per tant, dominar tan bé com sigui possible les següents 5 habilitats, les quals tenen molt a veure amb el coaching:

1. Coneixement de les pròpies emocions

2. Control de les emocions

3. Auto-motivació

4. Reconeixement de les emocions dels altres: empatia

5. Habilitats socials

El nivell de domini d’aquestes habilitats és decisiu en el progrés de la persona, per créixer personal, social i professionalment, i per aconseguir els canvis o millores que es proposi. Un proverbi xinés diu “No tinguis por dels canvis lents, només tingues por de romandre immòbil”.  

Comencem amb un petit pas, i observem què passa.  Els resultats segur que ens motivaran a continuar.

Escrit per Roser Claramunt, Psicòloga Coach, col. 6367, per a Psigma.